Projektid

Haridusministeerium Euroopa Liidu Sotsiaalfond   

Uuenduslike noorsootöö mudelite väljatöötamine ja rakendamine noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks

Harju Koostöögrupp, kuhu kuuluvad Anija vald, Jõelähtme vald, Kose vald, Maardu linn, Raasiku vald, Rae vald ja Viimsi vald osaleb kohalike omavalitsuste noorsootöö arendamise tegevussuunas.

Programmi eesmärk on läbi uuenduslike noorsootöö mudelite luua uusi võimalusi ja kaasata rohkem noorinoorsootöösse. Programmis osalevad omavalitsused on analüüsinud piirkonna noorsootöö kitsaskohti ja noorte vajadusi, seadnud endale arengueesmärgid ning koos valdkondlike ekspertidega töötanud väljauuenduslikud mudelid, mida piloteeritakse kahe aasta jooksul. Hiljem peavad mudelid olema kohaldatavad ka teistele piirkondadele.

Programmi kestvus 02.01.2019 kuni 31.12.2020. 

Programmi maksumus maksimaalselt 423 289 eurot.

Peamised tegevused: 

 • olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine,
 • uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste kaudu; sealhulgas:
  • Luuakse andmebaas vabatahtlikest, kes soovivad panustada noortevaldkonda.
  • Luuakse digilahendus, milles on noortele mõeldud piirkonna info (sh sündmused, üritused)
  • koondatud ühisesse veebikeskkonda. Veebikeskkonna baasil luuakse noorte infoäpp ja chatbot.
  • YouTube Factory tegevused, mille raames koolitatakse piirkonnas 360 youtuber'it, kes hakkavad tootma kvaliteetse sisuga noorteinfot (videoklipid, vlogid).
  • Piirkonna noorsootöötajate vahetused (kokku 19 noortekeskuses).

Tulemused rohkem Anija, Jõelähtme, Kose, Raasiku, Rae ja Viimsi valla ning Maardu linna noori onkaasatud noorsootöösse. Planeeritav noorsootöö teenustes osalevate noorte sihttase tegevuste lõppedes on60%, st kaasatakse vähemalt 12% uusi piirkonna noori. Noortele luuakse piirkonda 21 uut võimalust.

Lisainfo kodulehtedelt:

Vastutaja Anija Vallavalitsus.

Kontaktisik Anija valla abivallavanem Marge Raja tel 619 9005 või 512 5245, e-post marge.raja@anija.ee.

 

Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Haridus- ja  Noorteamet.

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

 

 

PEETRI PARGI SKATEPARK

Tänavu septembris avati Peetri alevikus Kungla teel Peetri pargi I etapp, mis on osa Rae valla ca 5 hektarit hõlmavast suurest arendusest. Juba enne ametlikku avamist leidis park palju huvilisi ning muutus kiiresti kogukonnas väga populaarseks ajaveetmise kohaks. Muude põnevate väljakute seas rajati parki skatepark, mis on tänaseks leidnud ohtralt kasutajaid ning kuuldused vingest rulapargist on levinud kaugemalegi. Projekt sai toetust Leader III meetmest 2019. aastal.

Kiiresti arenev Peetri alevik on väga populaarne elukeskkond, eriti just noorte perede seas ning elanike arv kasvab siin kiiresti. Lisaks olemasolevale kergliiklusteede võrgustikule vajas piirkond hädasti  uusi sportimise ja aktiivse vaba aja veetmise võimalusi. Vastavatud Peetri park on väga mitmekülgne ja sisaldab endas mitmeid elamusi pakkuvaid atraktsioone, ent parki eristab teiste omataolistega võrreldes ekstra siia ehitatud Eesti kõige suurem betoonist valatud skatepark, mida täiendab Eesti esimene avalik parkuuripark.

Tänapäevase disaini ja funktsionaalsusega rulapark vastab kõige kõrgematele turvalisuse nõuetele. Peetri pargi skatepark eristub oma suure basseini poolest. Kolme osaga bassein arendab sõitjate oskuseid ja võimaldab need viia uuele tasemele, andes võimaluse uutele Euroopa meistritele sirgumiseks. Rajatud on spetsiaalne taristu triki-tõukerataste, rulatajate ja BMX krossi harrastajate jaoks. Park sobib hästi nii algajatele kui ka kogenud sõitjatele.

Taoline rajatis paneb noored liikuma ja  nautima ekstreemsporti. Skatepark on kasutuses varahommikust hilisõhtuni, mis kõneleb sellest, et noored veedavad vabas õhus aktiivselt aega väga hea meelega. See parandab noorte füüsilist tervist, vaimset võimekust, samas suurendab noorte omavahelist suhtlemisoskust ning aitab kaasa kogukonna ühtsustunde arenemisele.

Tänu Leader toele on võsastunud ja soine ala on muutunud korrastatud ja sisukaks vabaajaveetmise alaks sportlastele ja harrastajatele, lastele, noortele ja täiskasvanutele. Rulapark on oluline ja keskne osa suuremast üldkasutatavast alast, kus saab teha sporti ja korraldada kultuuriüritusi. Kogu Peetri pargi projekt valmib aastal 2023 ning kogu investeeringu suuruseks on planeeritud 1,8 miljonit eurot.

Projekti kogumaksumus: 119 405,40 eurot

Toetuse summa: 49 982,32 eurot (toetatud Põhja-Harju Koostöökogu strateegia meetmest 3, „Elukeskkonna väärtustamine")

Elluviimise aeg: 2020

Vaata ajakirja Rae Sõnumid artiklit SIIT
Fotod avaüritusest
Video avaüritusest