Projektid

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

Meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse andmise tingimused

Projekt: "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"

Projekti periood: 19.03.2018 –31.03.2023

Toetuste suurus kokku: 9 884 418 eurot

Toetuse andmise eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Puuetega inimeste eluruumide kohandamine vastavalt nende vajadustele loob eeldused puudega inimeste ja nende hooldajate tööhõive kasvuks.

Kohandada Eestis vähemalt 1955 puudest tuleneva erivajadusega inimese eluruumid vastavalt nende puudest tulenevatele vajadustele, mille tulemusel paraneb nende iseseisev toimetulek ja väheneb hoolduskoormus. 

Meetme tegevuse abikõlblikkuse periood on avatud taotlusvooru väljakuulutamise kuupäevast kuni 31.08.2023. Projekti abikõlblikkuse perioodi kestus on kuni 24 kuud. 

Toetatavad tegevused

Meetme tegevusest toetatakse kohanduse saaja eluruumi kohandamist:


  1. liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;

  2. hügieenitoimingute parandamiseks;

  3. köögitoimingute parandamiseks.

 

Projektis osalemiseks tuleb puudega isikul või tema esindajal esitada taotlus Rae Vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalametile.

Rohkem infot projekti tingimuste ja taotlemise kohta e-posti aadressil lemmi.park(ät)rae.ee või telefoni teel 605 6774.