Rae Sõnumite väljaandmisest

Rae vallavalitsuse ametlik väljaanne Rae Sõnumid ilmub kord kuus (ilmumisgraafik).

Avaldame materjale, mis on kooskõlas kehtestatud volikogu määrusega ja vaba mahu olemasolu korra ka kuulutusi ja reklaame. Reklaami avaldamise hinnakiri on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 23. oktoobri 2018 korraldusega nr 1421 Teabelehe Rae Sõnumid reklaamide hinnakirja kehtestamine.  Reklaammoodulite mõõdud, hinnakiri ja tellimisinfo on leitav SIIT.

NB! Alates  2021. aastast kehtib uus hinnakiri. 2021. aasta reklaami avaldamise hinnakiri on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 22. septembri 2020 korraldusega nr 1252 

Autorilugude puhul on väljaandjal õigus kontrollida faktitäpsust. Väljaandja ei võta vastu materjale, mis õhutavad vaenu, rassismi, halvustavad erapoolikult väljaandjat, kodanike sugu, religioosset või poliitilist kuuluvust.