Sotsiaaltransporditeenus

  • Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puudega või liikumistakistusega isikule sõiduki kasutamise võimalus tervisega või asjaajamisega soetud toimingute teostamiseks. 
  • Teenust on õigustatud saama isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Rae vald ning kes sügava või raske liikumis-, nägemis-, vaimu ja/või liitpuudest tingituna ei saa kõrvalabita kasutada ühistransporti või isiklikku sõiduvahendit.
  • Sotsiaaltransporditeenus on ette nähtud: 

1) arsti vastuvõtule sõitmiseks;

2) rehabilitatsiooniteenustele, haiglasse või haiglast koju sõitmiseks;

3) hädavajalike asjaajamistoimingute teostamiseks;

4) erakorralised juhtumid;

5) tööle või õppeasutusse sõitmiseks.

Sotsiaalteenuse taotlemine e-teeninduses või blanketil.