Turvakoduteenus

Turvakoduteenuse eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut ning täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda perioodil, mis on vajalik turvalisuse tagamiseks ja edasise elu korraldamiseks. 

 

Taotlust menetleb Ülle Parmas 605 6773, 526 6774

Sotsiaalteenuse taotlemine e-teeninduses või blanketil