Turvakoduteenus

Turvakoduteenus on vallavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on tagada isikule ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi. Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

Turvakoduteenus tagatakse:  

  1. lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut;
  2. täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda. 

Turvakoduteenus tagatakse üldjuhul perioodiks, mis on vajalik teenust saama õigustatud isiku turvalisuse tagamiseks ning edasise elu korraldamiseks. 

Turvakoduteenuse saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada taotlus. Seejärel otsib valla haridus- ja sotsiaalamet asutuse, kes on valmis turvakoduteenust vajavale isikule vastavat teenust osutama.