« Tagasi

11. märtsil avaneb hajaasustuse programmi taotlusvoor

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades
elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvupüsimisele neis piirkondades. Programmi raames toetatakse järgmisi valdkondi: veevarustussüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed ja autonoomsed elektrisüsteemid (kui ei ole liitunud elektrivõrguga).

Täpsem informatsioon  ja taotlemise tingimused on leitavad:  https://www.rae.ee/hajaasutuse-programm