« Tagasi

2019. aasta huvihariduse ja huvitegevuse toetusvoor

Toetust antakse sihtotstarbeliselt õppevahendite ja/või inventari soetamiseks, mille abil:

  • luuakse täiendavaid võimalusi huvialade mitmekesistamiseks Rae vallas;
  • luuakse võimalusi erivajadustega ja/või riskikäitumisega laste osalemiseks huvitegevuses ja -hariduses;
  • luuakse täiendavaid võimalusi loodus-, tehnika- ja täppisteaduste valdkonnas;
  • suurendatakse huvitegevuse ja –hariduse kättesaadavust;
  • pakutakse huvitegevust ja –haridust rohkemale arvule noortele.

Ühe taotluse kohta on toetust kuni 4000 eurot. Toetust saavad taotleda juriidilised isikud ning ei eraldata Rae valla hallatavatele asutustele. Taotlusi saab esitada Rae valla iseteeninduses alates 1.aprillist kuni 30 aprillini.

Vaata täpsemalt 2019. aasta huvihariduse ja huvitegevuse toetus 

 Taotlust on võimalik esitada lihtsalt ja mugavalt meie e-keskkonnas.