« Tagasi

Lehte ja okste kogumisring

Rae Vallavalitsus on kevadeti ja sügiseti korraldanud Rae valla tiheasustusaladel kogumisringe lehtede ja okste äraviimiseks. Kogumisringe on korraldatud, kuna Rae valla elanikel puudus võimalus Rae vallas haljastusjäätmete äraandmiseks. Seoses Jüri jäätmejaama avamisega veebruaris on Rae valla elanikel võimalus haljastusjäätmed ära anda Jüri jäätmejaamas tasuta jäätmejaama lahtiolekuaegadel iga nädalaselt ja vastavalt sellele kuidas lehti oksi tekib. Soovitav on korraga viia mitte üle 4 koti.

Veel sellel kevadel korraldatakse Rae valla tiheasustusaladel lehtede ja okste kogumisring. Lehtede ja okste äraandmiseks tuleb registreerida tuleb hiljemalt 18. aprilliks helistades numbril 605 6781, 605 6750 või kirjutades ege.kibuspuu@rae.ee. Teatada tuleb oma nimi, kontakttelefon, aadress ja kottide arv ning suurus.

Oksad ja lehed tuleb panna tugevatesse kilekottidesse (mis tõstmisel ära ei lagune maksimaalse suurusega 150 l) oma jäätmemajade/prügikonteinerite või sissesõidutee kõrvale. Neid kilekotte, kus on näha muid jäätmeid peale okste ja lehtede ära ei viida. Kottide äravedu algab 22. aprilli 2019 hommikul ning selleks ajaks peavad kotid olema aia taha tõstetud.