« Tagasi

Tugiteenused raske ja sügava puudega lastele

 

Lapsevanema jaoks on teenus tasuta, teenusele saamiseks tuleb esitada taotlus Sotsiaalkindlustusameti kaudu, mis pakub rahastust teenuse katmiseks ühes kalendriaastas 4918 eurot lapse kohta.

 

Lisainfo:

Doris Rass
teenused@eelk.ee
Tel: 5687 0289
Eesti Diakoonia