« Tagasi

Terviseamet kuulutas välja perearstikonkursi

Terviseamet kuulutab välja konkursi perearsti leidmiseks uuele nimistule (0-nimistu) üldarstiabi osutamiseks. Perearsti teeninduspiirkond on Rae vald Harju maakonnas.
 
Kandidaadile esitatavad nõuded:
1) registreering perearstina tervishoiutöötajate riiklikus
registris tööle asumisel;
2) teenuse osutamise asukoht Rae vallas;
3) võimalus alustada üldarstiabi osutamist
esimesel võimalusel;
4) eesti keele oskus kõnes ja kirjas, soovitavalt
vene ja inglise kõnekeele oskus;
5) kasuks tulevad töökogemus üldarstiabi osutamisel
ning täiendkoolitused.
 
Kandidaadil tuleb esitada Terviseametile hiljemalt 1. augustiks 2019 (k.a) e-posti aadressil tto@terviseamet.ee või kinnises ümbrikus postiaadressil Terviseamet, Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn märgusõnaga «Perearstikonkurss Rae» järgmised dokumendid:
 
Avaldus, milles märgitakse ära:
• konkursil osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood või
sünniaeg, elukoht, telefoninumber ja e-posti aadress;
• kavandatava tegevuskoha asukoht ja aadress;
• perearstiga koos töötama hakkavate
tervishoiutöötajate nimed ja isikukoodid (olemasolul);
• perearstina tegutsemise kavandatav õiguslik vorm
(füüsilisest isikust ettevõtjana või üldarstiabi
osutava äriühingu kaudu).
2. CV.
 
Lisateave: tto@terviseamet.ee või tel 650 9856.