« Tagasi

Riigigümnaasiumi rajamise leping sai allkirjad

Eile, 15. augustil allkirjastasid haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning Rae vallavanem Mart Võrklaev lepingu riigigümnaasiumi rajamiseks Rae valda, Jüri alevikku. Rae riigigümnaasium hakkab paiknema aleviku südames, tänase Jüri gümnaasiumi vahetus läheduses aadressil Aruküla tee 22. 

Vaatame aga veidi ajas tagasi. Vallavolikogu vaagis 2016. aastal tehtud otsuse eel asukohaga seotud küsimusi hoolikalt, kaasatud olid nii eksperdid kui ka kogukond. Sama aasta juunis allkirjastasid toonane haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi ja vallavanem Mart Võrklaev ühiste kavatsuste kokkuleppe.

Valla ajalooline aga ka geograafiline keskus Jüri on hästi ligipääsetav koht, paiknedes nii Tartu maantee kui Tallinna ringtee ääres ning pealinnast ca 12 kilomeetri kaugusel. Kõike seda arvestades on võimalik teenindada ka naabervaldade õpilasi Kiilist, Raasikult ja Koselt - tegemist ongi eelkõige piirkonna kooliga, mida Rael on au enda vallas omada.

Kuigi reaalseid samme astuda lubava lepingu allkirjastamiseni jõuti erinevatel põhjustel alles nüüd – kolm aastat hiljem, pole Raes vahepeal aega raisatud. Edasiste sammude eest vastutava Aktsiaseltsi Riigi Kinnisvara töö, muudab lihtsamaks juba olemasolev detailplaneering, mille vallavolikogu kehtestas 2018. aasta oktoobris. See annab lootust, et lepingus seatud eesmärk, alustada õppetööga Rae riigigümnaasiumis hiljemalt 1. september 2023, võib saavutatav olla ka varem.  

Uus kool luuakse esimese hooga 360-le õpilasele, kuid rahvastikuprognoosid lubavad oletada, et juba mõne aasta pärast peale kooli avamist, oleks ruumi tarvis enamgi. Sestap on valla poolt ministeeriumile ka vastavasisuline ettepanek läinud ja suure tõenäosusega jõutakse ühisele meelele, pidada projekteerimisel silmas tulevikus ka võimalikke laiendamise plaane. 

Valla poolt lepingule allkirja pannud vallavanem Mart Võrklaeva sõnul on koolimaja väga oodatud, kui mitte öelda hädavajalik.  „Jüris on kvaliteetset keskharidust antud juba üle neljakümne aasta, kuid selle aja jooksul on vald palju kasvanud ja ka elu muutunud. Igal kevadel meie tublisid lõpetajaid tänades ei jõua ma ära imestada, kui intelligentsed ja küpsed on iga uue põlvkonna esindajad. See tähendab aga, et peame pingutama, et pakkuda neile ka väärikaid väljakutseid ja tingimusi, mida riigigümnaasium oma filosoofiaga suudab kindlasti teha."

"Kuigi tänane otsus tähendab meie pika ajalooga gümnaasiumi sulgemist, siis selle arvelt põhikooli osale juurde tekkiv ruum, aitab vähemalt mõneks ajaks lahendatud piirkonna koolikohtade probleemi, millega me iga sügise eel kimpus oleme," avaldas vallavanem oma mõtteid lepingu allkirjastamise eel.  

Jüri Gümnaasiumi direktor Maria Tiro vaatab asja aga eelkõige just õpilase ja õpetaja huvidest lähtuvalt - uus filosoofia, mis lahutab gümnaasiumiastme põhikoolist mitte ainult taseme poolest aga ka lausa füüsiliselt, viies nad eraldi katuste alla, on tema sõnul õige lähenemine.  

„Võrreldes koolidega, kus toimub õppetöö 1.-12. klassini on eraldiseisvates gümnaasiumites märksa akadeemilisem ja rahulikum õhkkond. Ka füüsiline keskkond luuakse sellisel puhul konkreetselt vastava vanusegrupi vajadusi silmas pidades ja seda ei saa alahinnata. Väljakutseid pakkuval haridusteel on suur vahe, milline on õpilast ümbritsev õhkkond, mis toimub vahetunnis ja tunnivälisel ajal, milline on see sotsiaalse küpsuse tase, mis teda ümbritseb," selgitas Tiro.

Ühiskonnas väga väärtustamist vajavate õpetajate jaoks on sellel samuti omad eelised. "Ühe kindla vanusegrupiga töötamine tähendab õpetaja jaoks stabiilsemat keskkonda. Ära jääb pidev enese ümberhäälestamine, mis on emotsionaalselt kurnav. Kõiki tegevusi ja liikumisi on võimalik planeerida efektiivsemalt ja fokusseeritumalt, sest pädeb sarnane suhtlemisstandard ja õppemeetodid, mida on seega võimalik praktiseerida süvendatumalt," lisas ta, märkides, et eeldused kvaliteedile loob ka asja majanduslik külg ja ühe kindla õppekava jälgimisega seotud eelised.