« Tagasi

Üldplaneeringu avalikustamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamine 01.09-30.09.2019

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine on kinnitatud Rae Vallavolikogu 2016. aasta 15.november otsusega nr 171. Pärast algatamist on toimunud üldplaneeringu lähteseisukohtade tutvustus ja eskiislahenduste tutvustused piirkondlikes keskustes. Pärast eskiislahenduse tutvustust on elanikud saanud esitada oma esimesi ettepanekuid, mille alusel sai ka juba lahendust osaliselt korrigeeritud.

Paberkandjal on võimalik tutvuda üldplaneeringuga Vallavalitsuse ruumides Aruküla tee 9 Jüri alevik ning Peetri Lasteaed-Põhikooli raamatukogu ruumides ja Järveküla Kooli fuajees.

Ettepanekud esitada hiljemalt 30.09.2019 info@rae.ee või saata Aruküla tee 9 Jüri alevik.

 

Üldplaneeringu materjalid:

Koondkaart

Maakasutus- ja ehitustingimused

Looduskeskkond ja kultuurmaastikud

Taristu

Seletuskiri

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise materjalid:

Keskkkonnamõju strateegilise hindamise aruanne