« Tagasi

Oluline info (06.04-12.04.2020)

Töökorraldus Rae vallavalitsuses, hallatavates asutustes.
Muudatused osutatavates teenustes

 

RAE VALLAVALITSUS
Vallamaja on suletud. Vallavalitsuse töötajad on kaugtööl. Vastamata ei jää tööajal tehtud telefonikõned ega e-kirjad, registreeritakse avaldusi ja lahendatakse probleeme. Avaldusi saab esitada digiallkirjastatult e-posti aadressil info@rae.ee , iseteeninduse kaudu https://iseteenindus.rae.ee/ või jätta paberkandjal vallavalitsuse postkasti (asub vallamaja peaukse kõrval).

Vallamaja infotelefon on 6 056 750.
Ametnike telefoninumbrid on leitavad aadressilt https://www.rae.ee/kontaktid-yld   

ELUKOHA- JA PEREKONNATOIMINGUD
Elukoha registreerimised ja teated on soovitatav esitada e-elukohateatena, saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil anett.kivine@rae.ee või postitada täidetud ja allkirjastatud avaldus paberkandjal vallamaja postkasti.

Rahvastikuregistri toiminguid (sh sünni registreerimine) on võimalik teha veebi teel www.rahvastikuregister.ee. Sünni registreerimise avaldust saavad e-keskkonnas esitada nii abielus, mitteabielus kui ka üksikvanemad. 

KOOLID, HUVIKOOLID, NOORTEKESKUSED, KULTUURIKESKUS, SPORDIKESKUS
Rae valla koolid, huvikool, noortekeskused, kultuurikeskus ja spordikeskus on suletud. Kõik huviringid ja treeningud jäävad ära. Koolid jätkavad õppetööd distantsõppel. 

Distantsõppel töötab võimaluste piires ka huvialakool.
Alates 01.04 vähendatakse huvialakooli spordi- ja kunstiosakonna õppetasu 50% ja muusikaosakonna õppetasu 25%. Soodustused kehtivad eriolukorra lõpuni

LASTEAIAD
Kõik valla lasteaiad on hetkel avatud. Lapsed viibivad vaid oma rühmades. Õuealal on piiratud rühmade kokkupuutumine. Kellel vähegi võimalik, peaks jätma oma lapsed siiski koju. Õpetajatel on õigus põhjendatud juhul last lasteaeda mitte lubada. Võsukese lasteaed on vajadusel valmis pakuma lasteaiateenust 24/7, et tagada eriolukorras oluliste töötajate (med.töötajad, politsei jt) lastele lastehoid.

KULTUURI- JA SPORDIÜRITUSED
Kõik kultuuri- ja spordiüritused (kino, teater, kontsert, võistlus, konverents jms) Rae vallas jäävad vabariigi valitsuse otsusega ära kuni 1. maini, sõltumata väljastatud avaliku ürituse loast.

RAAMATUKOGUD
Rae valla raamatukogud jäävad külastajatele esialgu suletuks kuni 01. maini. Raamatuid on võimalik laenutada ettetellimisel ning tagastada raamatukogude juures olevatesse raamatute tagastuskasti. Täpsem info raamatute ettetellimise ja laenutamise kohta raamatukogud.rae.ee

SOTSIAALKESKUS, HOOLDEKODU
Sotsiaalkeskuse peamised tegevused eriolukorras on koduteenused - toidu ja ravimite kojukanne.
Hooldekodu külastused on rangelt keelatud. Rakendatud on täiendavaid liikumispiiranguid st hoolekodus olevatel isikutel (v.a töötajad) on keelatud hooldekodu territooriumilt lahkuda. Seda võib ainult juhul, kui hooldekodus oleva inimene soovib lõpetada teenuse ning minna koju, kud tagasi ei ole hetkel võimalik hooldekodusse pöörduda.

MUUDATUSED ÜHISTRANSPORDIS
Alates 16. märtsist peatatud teenuse osutamine Rae valla siseliinidel R1 – R13 Põhja-Eesti ÜTK koduleht
Bussiliinide (nn marsad)  nr 214, nr 244 ja nr 259 sõidud on peatatud  www.peatus.ee
Elroni sõiduplaanid (ajas muutuvad) on leitavad Elroni kodulehelt

POSTITEENUS
Eesti Post osutab eriolukorra ajal postiteenust postkontorites ning iseteeninduskanalites; ajaleht ja kiri jõuavad postkastidesse nagu ikka.

Rae  vallas osutab postiteenuseid:

 • Rae  postkontor
 • Jüri  postkontor

Samuti töötavad vallas järgmised pakiautomaadid:

 • Peetri Keskuse   pakiautomaat
 • Peetri Selveri   pakiautomaat
 • Lagedi Keskusehoone pakiautomaat
 • Jüri Konsumi pakiautomaat
 • Jüri Grossi pakiautomaat

Kuni 1. maini on ajutiselt suletud Vaida  postipunkt

JÄÄTMEJAAMAD
Alates 02. aprillist töötab Jüri jäätmejaam. Juhised jäätmejaama kasutamiseks leiad siit 
Järveküla jäätmejaama iseteeninduspunkt töötab

KAUPLUSED
Kauplused peavad jälgima 2+2 nõuet (2m külastajate vahe) ning piirama teenindussaalis olevate külastajate arvu. Samuti peavad kauplustes nähtaval kohal olema desinfitseerimisvahendid

LISAINFO

 • Osutamata teenuste eest arveid ei esitata. Alates 16.03 kuni 30.04.2020 lasteaia kohatasu eest arveid ei esitata. Samuti hüvitatakse eralasteaias- ja -hoius lapsevanema poolt makstavast kohatasust 80 eurot. 
 • Kui perel on seoses kooli sulgemisega probleeme lapsele lõunasöögi pakkumisega (eelkõige puuduvad rahalised vahendid, vanemad viibivad tööl vms), siis palume pöörduda sotsiaalhoolekande spetsialist Ülle Parmas´e poole ylle.parmas@rae.ee , tel 605 6773 või 526 6774, kes hindab abivajadust ning leitakse olukorda arvestades parim võimalik lahendus. 
 • Alates 01.04 vähendatakse Rae huvialakooli spordi- ja kunstiosakonna õppetasu 50% ja muusikaosakonna õppetasu 25%. Soodustused kehtivad eriolukorra lõpuni

OLULINE

 • Kogunemine spordi- ja mänguväljakutel, parkides, bussipeatustes, terviseradadel, skateparkides, kiikedel jt kohtades on kategooriliselt keelatud!

OHVRIABI

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakond teatab, et inimesed, kes vajavad emotsionaalset abi eriolukorraga toimetulemisel, võivad nõustamiseks pöörduda allpoololevatele kontaktidele: