« Tagasi

Toetusmeede kodukompostrite soetamiseks

SA KIK kuulutas välja taotlusvooru jäätmete liigiti kogumise lahenduste toetamisteks kohalikes omavalitsustes. Üheks toetatavaks tegevuseks on kodukompostrite soetamine. Taotluse saavad esitada kohalikud omavalitsused.  Toetuse taotlemiseks peab olema omavalitsusel info, kui paljud majapidamised on huvitatud kodukompostri soetamisest. Rahastuse korral korraldab Rae Vallavalitsus kompostrite ostmiseks hanke.  Toetuse määr on 90% ja omaosaluse määr 10 % kompostri hinnast. Rahastuse korral tuleb kinnistuomanikul, kellele komposter üle antakse, tasuda Rae Vallavalitsusele kompostri omaosaluse määr (suurusjärgus 5-15 eurot).

Kodukomposter on kodumajapidamises tekkinud biojäätmete tekkekohas mikro- ja makroorganismide kaasabil aeroobseks lagundamiseks ettenähtud kuni 420-liitrine komposter, kuhu on takistatud lindude ja loomade juurdepääs.

Palume täita küsimustik. Antud küsimustiku vastanute põhjal hakkame taotluse rahastuse korral ka majapidamistele kompostreid üle andma.

Küsimustiku saab täita kuni 16.09.2020.

https://piksel.ee/spoku/rae/komposter/ylevaade