« Tagasi

Liisi Koikson ja Joel Remmel

Rae valla taasasutamise 29. aastapäeva tähistamise kontsert. Sissepääs tasuta.

https://www.facebook.com/events/2553530344961421

Infoks kontserdikülastajale:

Praegu kehtiva 50% täituvuse nõude tõttu on kirikusse lubatud kuni 300 külastajat.

Kontserdikülastajatel palume jälgida hajutamise nõuet  (2 meetrine vahemaa inimeste vahel), samuti hoida omavahelist distantsi kirikusse sisenemisel ja väljumise. Kõrvuti on lubatud istuda perekonnaliikmetel.

Kohapeal on olemas desinfitseerimisvahendid.

Korraldajal on õigus paluda ilmselgete haigusnähtudega külastajal kontserdilt lahkuda. Soovitame riskirühma kuuluvatel isikutel (vanemaealised ja kroonilisi haigusi põdevad inimesed) vältida sündmusel osalemist. Selle soovituse täitmise eest vastutab eelkõige iga inimene ise, hinnates enese tervislikku seisukorda.

Palume kõigilt kontserdikülastajatelt mõistvat suhtumist ja praegu kehtestatud reeglitest kinnipidamist.