« Tagasi

Päevahoiuteenuse küsitlus Rae vallas 2020

Rae Vallavalitsus kaardistab elanike vajadusi uute sotsiaalteenuste järele. Käesolev lühike ankeet on mõeldud peredele, kelle liige on psüühikahäire, vaimupuude või liitpuudega noor või täisealine inimene.

Valla pakutavate teenuste hulka on lisandunud päevahoiuteenus erivajadustega inimestele. Teenuse sisuks on tagada päevane hoid erivajadusega täisealisele isikule, et tema hooldaja saaks võimaluse osaleda tööelus.

Rae Sotsiaalkeskuse renoveeritud majas luuakse võimalused päevaseks hoiuks, lisaks pakutakse ka erivajadusi arvestavaid arendavaid tegevusi, võimalust puhkuseks, suhtlemiseks ning igapäevast toimetulekut soodustavaid tegevusi.

Kui teie peres vajadus selle teenusele järele puudub, aga teate kedagi, kellele see võiks abiks olla, siis palume jagada küsitlusankeeti ka nende inimestega!

Kui vajate rohkem infot või soovite teha ettepanekuid teenuste arendamiseks, siis palun pöörduda Rae Vallavalitsuse sotsiaalhoolekande peaspetsialist Lemmi Park poole (lemmi.park@rae.ee tel. 5332 3087)
 
Ankeet SIIN

Rae Vallavalitsus