« Tagasi

Põõsaste hoolduslõikus

Lehtpõõsaste dekoratiivse välimuse taastamiseks ja elujõu suurendamiseks kasutatakse kärpimist või okste tugevat tagasilõikust – noorenduslõikust.

  • Noorenduslõikust on soovitatav teha alati märtsis – aprillis olenemata õitsemise ajast.
  • Levinumaks viisiks on põõsate tagasilõikamine maapinnast 15 – 30 cm kõrguselt ning noorenduslõikust võib teha vastavalt liigile kogu põõsale korraga.
  • Vabakujuliselt kasvavaid õitsvaid lehtpõõsaid mitte pügada, vaid teostada liigile omane hoolduslõikus, et tagada taimede rikkalik õitsemine.