« Tagasi

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise korrigeeritud materjalid pärast I avalikustamist

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise korrigeeritud materjalid pärast I avalikustamist.

Joonised:

Kaardimaterjal on nähtav ka geoinfosüsteemide lehel. Rae valla geoportaalis.