« Tagasi

Rahulolu-uuringu tulemused teada

Tunamullu võttis Rae vallavalitsus vastu arengukava, milles lepiti kokku visioonis ja eesmärkides aastani 2025. Selle kohaselt on Rae vald seitsme aasta pärast kõrgelt hinnatud elu- ja majanduskeskkonnaga säästva arengu põhimõtteid järgiv tegus kohalik omavalitsus.

Et vallas toimuvast põhjalikum ülevaade saada ja elanike ootusi paremini mõista, tellis vallavalitsus osaühingult Cumulu Consulting veebipõhise rahulolu-uuringu.

Vallavolikogule tutvustatakse uuringu tulemusi 20. novembri istungil, mis on avalik ja kõik soovijad võivad sellest osa saada. Lühikokkuvõtet suuremahulisest uuringust valdkondade kaupa saab lugeda Rae Sõnumite veebikodust või paberlehest ja uuringu täistekstiga saab tutvuda SIIN.

Vallavalitsus tänab veelkord kõiki vastajaid. Vastanute vahel loosi läinud Rae Spordikeskuse kinkekaartide võitjatega võetakse personaalselt ühendust.