« Tagasi

Teade Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Kangru-Harju ja Rapla maakonna piir“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi avaliku arutelu kohta

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Kangru-Harju ja Rapla maakonna piir" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avaliku arutelu toimumisest.
 
Rail Balticu „Kangru-Harju ja Rapla maakonna piir" KMH käsitleb ca 19 km pikkust lõiku Kangrust Harju ja Rapla maakonna piirini. Raudteelõik kulgeb Kiili ja Saku vallas Kangru küla juures üle Viljandi maantee lõuna suunas kuni maakonna piirini. Trass läbib Männiku raba idaserva, ületab Tallinna ringtee ning jätkub Tallinn-Rapla-Türi maantee ja Tallinn-Viljandi raudteetrassi vahel kultuurmaastikus. KMH viiakse läbi ehitusprojekti koostamise käigus ning KMH eesmärk on minimeerida raudtee rajamise ja kasutamise mõju keskkonnale.
 
Seoses riigis kehtestatud piirangutega avalikele üritustele toimub nimetatud KMH programmi avalik arutelu interneti keskkonnas. Avalik arutelu toimub 29.06.2020 algusega kell 16.00 Microsoft Teams keskkonnas, aruteluga saab liituda TTJA kodulehel (www.ttja.ee – ettevõttele ja organisatsioonile – ehitised ja ehitamine - keskkonnamõju hindamisega seotud teated) olevale lingile vajutades ning järgides instruktsioone.
 
Palume eelregistreerida e-arutelule, edastades e-kiri aadressile arutelu@ttja.ee või helistades telefoninumbrile 667 2004 hiljemalt 25.06.2020. Isikul, kellel puudub arvuti ja interneti kasutamise võimalus, kuid kes soovib arutelul osaled, palume teada anda hiljemalt 25.06.2020 helistades otsustaja telefoninumbrile 667 2004, millelt antakse täpsemad juhised, kuidas on võimalik arutelul osaleda.
 
Peale avaliku arutelu on kõigil huvilistel võimalik TTJA kodulehel tutvuda avaliku arutelu protokolliga ajavahemikul 06.07-13.07.2020.
 
Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Kangru-Harju ja Rapla maakonna piir" ehitusprojekti KMH programmiga saab tutvuda TTJA kodulehel (keskkonnamõju hindamisega seotud teated) või TTJA dokumendiregistris dokumendi viidaga 16-6/19-3200-024.