« Tagasi

Avaliku ürituse korraldamise loa taotlemisest

Juulikuus jõustus uus Rae valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord, mis tõi mõned muudatused loa taotlemise protsessis. Kui varem oli taotluse esitamise tähtaeg 14 päeva, siis nüüd tuleb avaliku ürituse korraldamise loa saamiseks esitab ürituse korraldaja vallavalitsusele vormikohase avaliku ürituse korraldamise loa taotluse vähemalt 15 tööpäeva enne avaliku ürituse toimumist, kuid mitte varem kui 6 kuud enne ürituse toimumist. Kui avalik üritus tingib vajaduse korraldada ümber liiklus ja /või ühissõidukite töö, siis taotlus tuleb esitada hiljemalt 20 tööpäeva enne avaliku ürituse toimumist.

Avaliku ürituse korraldamise loa taotlemise juhised leiab Ürituste korraldamine - Rae vald ja Rae valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord.