« Tagasi

Jõulutoetuse taotlust on võimalik esitada kuni 30.11

Suurpere, eestkostepere ja puudega lapse vanema jõulutoetuse taotlust on võimalik esitada ajavahemikul 01.11–30.11.2023 Rae valla iseteeninduses või paberkandjal Rae Vallavalitsuses kohapeal. Toetust makstakse perele, kus mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud. Toetus makstakse välja detsembrikuus. Toetuse suurus on 100 eurot.

Toetust on võimalik taotleda:
• perel, kus kasvab vähemalt neli alaealist last;
• eestkostjal, kes kasvatab vanemliku hoolitsuseta jäänud last;
• perel, kus kasvab puudega laps.

Juhul, kui peres kasvab vähemalt neli alaealist last ja nende hulgas puudega ja/või vanemliku hoolitsuseta laps, makstakse toetust kahekordses piirmääras.

Alates 1. detsembrist taotlusi vastu ei võeta.