« Tagasi

Keskkonnaloa muutmise taotluse teade

Keskkonnaamet teavitab, et võtnud menetlusse Seli III kruusakarjääri mäeeraldise keskkonnaloa muutmise taotluse.

AKTSIASELTS KIVILUKS (registrikood 10147365, aadress Betooni tn 19-16, Lagedi alevik, Rae vald, 75303 Harju maakond) poolt 01.12.2022 esitatud Seli III kruusakarjääri mäeeraldise sügavuse suunas laiendamise taotlus on menetlusse võetud (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 01.12.2022 dokumendina nr DM-122290- 1). Keskkonnaluba taotletakse maavara kaevandamiseks.

Seli III kruusakarjäär asub Harju maakonnas Rae vallas Suuresta külas riigile kuuluval kinnistul Kivipõllu (katastritunnus 65303:003:0733). Kinnistu valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutuseks Maa-amet.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetlus nr M-122290.