« Tagasi

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

19. märtsil 2018 avanes kohalikele omavalitsustele meetme  tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" taotlusvoor. Tegevuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. 

Tegevuse raames toetatakse puudega inimese erivajadustest tulenevat eluruumi kohandamist:

  1. liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sh eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  2. hügieenitoimingute parandamiseks;
  3. köögitoimingute parandamiseks. 

Eeltoodust tulenevalt on Rae valla puudega elanikel võimalik oma eluruumi kohandamiseks toetust taotleda meetme tegevuse „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" projektist. Projekti käigus kohandatakse eluruume kuni 8-le puudega Rae valla elanikule. 

Projektis osalemiseks tuleb puudega isikul või tema esindajal esitada taotlus Rae Vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalametile hiljemalt 30. aprilliks 2018.

Rohkem infot projekti tingimuste ja taotlemise kohta e-posti aadressil ylle.parmas@rae.ee või telefoni teel 5266774.