« Tagasi

Okste ja lehtede kogumine

Ka sellel sügisel saab registreerida Rae valla tiheasustusaladel okste ja lehtede tasuta äraveoks. Registreeruda tuleb hiljemalt 02. novembriks 2018 helistades numbril 605 6781, 605 6750 või kirjutades ege.kibuspuu@rae.ee. Teatada tuleb oma nimi, kontakttelefon, aadress ja kottide arv ning suurus.
 
Oksad ja lehed tuleb panna tugevatesse kilekottidesse (mis tõstmisel ära ei lagune maksimaalse suurusega 120 l) oma jäätmemajade/prügikonteinerite või sissesõidutee kõrvale. Neid kilekotte, mis on suuremad kui 120 l ja kus on näha muid jäätmeid peale okste ja lehtede, ära ei viida. Palume kottidesse mitte panna ka kive, murumättaid, õunu jms. Kottide äravedu algab 05. novembri hommikul ning selleks ajaks peavad kotid olema tõstetud aia taha.
 
Ebatavaliste ilmaolustike esinemisel võib esineda muudatusi kuupäevades. Muudatustest teavitame jooksvalt Rae valla kodulehel.