« Tagasi

ENERGIATAOTLUSTE TAGASISIDE

Rae Vallavalitsus on tänaseks neli päeva kodanikelt energiatoetuse taotlusi vastu võtnud. Silma on jäänud mõned korduvad probleemid.

  1. Sisestada tuleb kõigi leibkonnaliikmete info, sh lapsed.
  2. Loetleda tuleb kõigi leibkonnaliikmete sissetulekud liigiti eraldi iga kuu kohta, millele toetust taotletakse. Näiteks kui taotlete toetust september-detsember perioodi eest, siis peate lisama ka septembris, oktoobris, novembris ja detsembris laekunud tulu iga sissetulekut saanud leibkonna liikme kohta. Tulude alla loetakse ka peretoetus/lapsetoetus, intressid, elektri müügist saadav tulu jms.
  3. Sissetulekuid arvestatakse üldjuhul taotletava perioodi kohta keskmisena, aga üles tuleb need ikkagi loetleda iga kuu kohta eraldi.
  4. Sissetulekuna arvestatakse ka II pensionisamba väljamaksed (nt septembris)! Sellel juhul on arvestamiseks erinevad võimalused, nõustamiseks võib helistada 605 6779.

Vastavalt riigihalduse ministri 23.11.2021 määrusele nr 31 „Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele" esitab üksi elav isik või perekonna esindaja toetuse taotlemiseks andmed perekonnaliikmete sissetulekute kohta perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse.

Mittetäieliku info esitamisel saadetakse taotlus Teile tagasi täiendamiseks ning see pikendab toetuse saamise aega.

Silma on jäänud taotlusi, mille mittekvalifitseerumisel on korduvad põhjused.

Leidub ka leibkondi, kes oma kõrgete sissetulekute poolest kuidagi ei kvalifitseeru, aga ikka esitavad taotluse energiakulude kompenseerimiseks.

Selliste taotlustega tegelemine võtab asjatult ressurssi ja aeglustab rahade tõeliste abivajajateni jõudmist.

Kodanikel on võimalik enne taotluse esitamist vaadata, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla. Selleks on Rahandusministeeriumi poolt välja töötatud energiakulu hüvitamise kalkulaator.