« Tagasi

Isejuhtiva sõiduki pilootprojekt Järvekülas sügisel 2022

 „Future transport ecosystem management solution"/ „Infovahetuse platvorm ühis- ja nõudepõhise transpordisüsteemi haldamiseks" pilootprojekt

Projekti tegevuste elluviimiseks on sõlmitud Tallina Tehnikaülikooli, Rae valla ja Tallinna linna vahel kolmepoolne partnerluslepe. Projekti tegevusi toetatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna nr 4 „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus" tegevuse „Targa linna tippkeskuse toetusmeetme rakendamine" elluviimisest. Tegevuste elluviija on Tallinna Tehnikaülikool ja rakendusüksus on Riigi Tugiteenuste Keskus.

Eesmärk on pakkuda uudne ökosüsteemi raamistik ühis- ja nõudepõhise transpordisüsteemi haldamiseks lähitulevikus, kus lisaks olemasolevatele ühistranspordi tüüpidele lisanduvad ka isejuhtivad viimase miili minibussid ja erinevad mikromobiilsuse lahendused ning vaja on kasutajakeskset lähenemist.

Praktiline piloot sisaldab isejuhtivate busside nõudluspõhist teenust eeslinnades, ühendades need üldise ühistranspordivõrguga ja mikromobiilsuse pakkujatega pealinnas.

Pilootprojekti raames viidi koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga läbi ühistranspordi teemaline liikuvusuuring, sh küsitlus. Küsitluses sooviti teada saada Rae valla elanike igapäevaste liikumisviiside kohta, samuti hinnangut ühistranspordi ja uute planeeritavate liikumisvõimaluste - trammiliinide ja isejuhtivate sõidukite kasutamise võimaluste kohta Rae vallas.

Rae valla liikuvusuuringu tulemuste RAPORT. Küsitluse tulemustest lähtuvalt viiakse piloteerimine läbi Järvekülas.

Kahe isejuhtiva sõiduki piloteerimine Järvekülas toimub september-oktoober 2022

Pilootala Järvekülas:

Info: Smart City challenge project: a conceptual ecosystem solution to transport system management (taltech.ee)

Youtube FinEst pilot project "Future Transport Ecosystem Management Solution" promo - YouTube

Pilootprojekti raames lisaks konsulteerib Startum OÜ Rae valla liikuvuse ja ühistranspordiga seonduvaid väljakutsed, et koostada pilootala lähipiirkonna liikuvusuuring ja pilootalal isejuhtivate sõidukite liikluskorraldus.

Arvestades, et perspektiivselt saaksid isejuhtivad sõidukid olla Rae vallas nõudepõhisuse printsiibil ühistranspordi üks osa, siis töö tulemusena peaks tekkima lahendus, mida saab edaspidi kasutada universaalse lahendusena üle vallaliselt erinevates samalaadsetes piirkondades, et soodustada ja tõhustada üldiselt ühistranspordi kasutamist koos nõudepõhise transpordiliigi lisandumisega.

Startum OÜ poolt koostamisel olev töö valmib juuni 2022.

 

Lisainfo:
Maie Liblik
arendusjuht
maie.liblik@rae.ee