« Tagasi

Vallavalitsus kvalifitseeris pakkumused Vaida kooli laienduseks

15. veebruari vallavalitsuse istungil kvalifitseeriti Vaida põhikooli juurdeehituse ehitustööde peatöövõtu tööde tegemiseks kuus pakkumust, mille summad jäid vahemikku koos käibemaksuga 1 251 303,50 -  1 708 608 eurot.

Edukaimaks tunnistati AS Parmeroni pakkumus maksumusega 1 251 303,50 eurot (koos käibemaksuga).

Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul on valla käesoleva aasta eelarvesse planeeritud Vaida põhikooli laienduse teostamiseks 1 miljon eurot. „ See summa tugines prognoosile, kuid paraku oli parim reaalne hinnapakkumus 251 303 euro võrra suurem,“ kõneles Võrklaev, kes lisas, et kuna valla jaoks on kooli laiendamine väga oluline, tuleb teha kõik selleks, et leida eelarves lisavahendid.

„Kuigi selle aasta investeeringud on vallal äärmiselt suured ja lisaraha leidmine keeruline, on Vaida põhikooli I etapi ehitustööd valla selle aasta kindel prioriteet ning seetõttu oleme vallavalitsusega otsimas võimalusi. Kuna ehituslepingut ei ole vallavanemal enne võimalik allkirjastada, kui eelarves on vahendid olemas ja eelarve muudatus volikogu poolt kinnitatud, plaanime vallavalitsuse poolsed ettepanekud lähiajal volikogule esitada,“ kõneles Võrklaev.

Vallavanema sõnul on ehituse valmimise tähtajaks planeeritud 1. septembriks 2016 ja seetõttu on otsuste tegemise aeg äärmiselt lühike, mis tähendab, et volikogul tuleb eelarve muudatuse tegemiseks erakorraliselt kokku tulla märtsi alguses. „Pärast lisaraha leidmist ja volikogu poolt eelarvemuudatuse heaks kiitmist ning peale 14 päevase vaidlustusaja möödumist alates pakkumiste kvalifitseerimisest ja edukaks tunnistamisest soovime koheselt sõlmida ehituslepingu, et ehitaja saaks töödega alustada,“ resümeeris vallavanem.