Hanked

Rae valla hankekord 

Rae valla lihthankemenetlused ja avatud menetlusega riigihanked asjade, teenuste ja ehitustööde tellimiseks avalikustatakse riiklikus riigihangete registris

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014