Invatehnilise abivahendi ja rehabilitatsiooniteenuse toetus

Toetus on ette nähtud meditsiiniliselt põhjendatud invatehnilise abivahendi soetamise või rentimise või rehabilitatsiooniteenuse kulude osaliseks katmiseks.

  • Taotluse toetuse saamiseks võib esitada abivahendi soetanud või rentinud või rehabilitatsiooniteenuse eest tasunud inimene tingimusel, et enne toetuse taotlemist on ta rahvastikuregistri andmetel olnud valla elanik vähemalt ühe aasta.
  • Taotlusele tuleb isikul, kes on teinud lõikes 1 kajastatud kulud, lisada maksedokument, millel on isiku nimi, kellele need vahendid soetati või kes teenust sai.
  • Toetust makstakse üks kord aastas samal aastal tehtud kulude katmiseks.

Toetus suurus on kuni 50%.

Toetust menetleb Ülle Parmas, tel 605 6773, 526 6774.

 

Toetuse vormistamine e-teeninduses.