Invatehnilise abivahendi toetus

Toetus on ette nähtud meditsiiniliselt põhjendatud invatehnilise abivahendi soetamise või rentimise kulude osaliseks katmiseks.

  • Taotluse toetuse saamiseks võib esitada abivahendi soetanud või rentinud inimene tingimusel, et enne toetuse taotlemist on ta rahvastikuregistri andmetel olnud valla elanik vähemalt ühe aasta.
  • Taotlusele (Ühekordse sotsiaaltoetuse taotlus) tuleb lisada maksedokument, millel on isiku nimi, kellele vahend(id) soetati.
  • Toetust makstakse üks kord aastas samal aastal tehtud kulude katmiseks.

Toetus suurus on kuni 50%.

Toetuse vormistamine e-teeninduses.