Isikliku abistaja teenus

Isikliku abistaja teenuse sisuks on eelkõige täisealise puudega inimese abistamine nendes igapäevaelu tegevustes, milles inimene vajab tulenevalt oma puudest füüsilist kõrvalabi. Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevaelu tegevustes, nagu liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes, milles isik vajab juhendamist või kõrvalabi.

Puudega isik peab ise olema võimeline vastu võtma oma elukorraldust puudutavaid otsuseid ning selgelt ja arusaadavalt oma vajadustest lähtuvalt juhendama teenuseosutajat asjaajamise korraldamisel.

Sotsiaalteenuste osutamise kord Rae vallas §18

Taotlusvorm on leitav http://www.rae.ee/blanketid-ja-vormid 

Taotlus esitada info(ät)rae.ee

Info: Ülle Parmas, tel 526 6774 ylle.parmas(ät)rae.ee