« Tagasi

Jüri aleviku Rebase - Kasemäe – Ehituse tänavate remondi I etapp sai läbi ning sümboolselt avati Kasemäe tänav

Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul on tee-tööd Rebase - Kasemäe – Ehituse tänavate piirkonnas selleks aastaks läbi saanud ning Kasemäe tänava sõiduteest on tehtud korda ligikaudu 1,4 kilomeetrit. Rebase tänava lõigule ehitati kahekihilisele asfaldile lisaks stabiliseeritud kiht, sest selliselt talub tänav suuremat liikluskoormust, mis tulevikus sel tänaval olema saab.

Lisaks ehitati sõidutee põhjapoolsele küljele 2,5 meetrit lai kergliiklustee, samuti sai korda Rebase  ja Kasemäe tänavate tänavavalgustus ning parkla sai kortermajade 1- 3 vaheline ala. Ehitatud ülekäiguradade juurde paigaldati uued LED valgustid. 

„Oleme esimese etapi töödega loonud piirkonda kortermajadele omase tänavavõrgustiku, kus on rõhku pandud jalakäijate turvalisusele", rääkis vallavanem.  

Abivallavanem Madis Sariku sõnul kuulus esimese etapi tööde hulka ka Elveso AS poolt piirkonna vee-, sajuvee- ja kanalisatsiooni trasside kordategemine.

Esimese etapi töödest jäävad 2015. aasta kevadesse teeäärte haljastamise ja teekatte märgistamise tööd.

Teise ja kolmanda ehitusetapi töödega minnakse edasi aastatel 2015 ja 2016. Esimese etapi tööd maksid 674 551 eurot, millest 526 874 eurot maksis vald ja 147 676 eurot tuli Elveso AS eelarvest.