Jüri tervisekeskust hakkavad ehitama Pro Ehitus OÜ, Eventus Ehitus OÜ ja KRTL OÜ

Jüri tervisekeskuse ja loodava keskväljaku ehituse kogumaksumuseks kujuneb 3 272 086,09 eurot ja ehitusperioodi pikkuseks on lepingu järgselt 18 kuud. Tervisekeskuse uus maja aga valmib selle aasta lõpuks, mille järgselt on võimalik perearstidel olemasolevatest ruumidest kolida uude tervisekeskusesse. Järgmisesse aastasse jäävad olemasoleva tervisekeksuse lammutus, keskväljaku rajamine ning haljastustööd. 

Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Rae valla eelarvest

Jürisse ehitatakse moodne tervisekeskus

Artikkel ilmunud väljaandes Harju Elu.

Järgmise aasta lõpuks valmib Jüris kolmekorruseline ning energiasäästlik tervise- ja kiirabihoone. 776 000 eurot ehitusraha on eraldanud regionaalarengu fond, ülejäänud summa tuleb Rae valla eelarvest.

Rae vallavanem Mart Võrklaeva sõnul plaaniti tervisekeskuse ehitusega alustada veel sellel aastal,
kuid arhitektuurivõistlusel esikoha pälvinud ideekavandi projekteerimise eest küsis Innopolis Insenerid OÜ kordades kõrgemat hinda, kui oli ette nähtud konkursi lähteülesandes. Edu ei toonud ka läbirääkimised teise koha pälvinud bürooga Boa OÜ.

“Töövõtulepingu allkirjastamiseni jõuti alles tänavu aasta jaanuaris. Töösse läks kolmanda koha preemia saanud ideekavand märgusõnaga “Park”. Selle autorid on Lauri Eltermaa, Urmo Mets, Kristiina Aasvee, Grete Veskiväli, Julia Trunova, Kaur Talpsep ja Mari Renno büroost Kauss Arhitektuur OÜ,” ütles vallajuht.

Kauss Arhitektuur OÜ peab projekteerimistööd lõpetama ja kooskõlastatud projekti üle andma hiljemalt tänavu 5. novembriks. Sellele lisandub autorijärelevalve periood. Projekteerimistööde maksumus on 180 000 eurot ja kogu summa tuleb valla tänavuse aasta eelarvest.

“Kuna projekteerimistöid tehakse etappides, siis loodame, et ehitushanke saab välja kuulutada juba selle aasta teises pooles,” kinnitas Võrklaev.

Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus tervisekeskuse ehitamiseks on 776 000 eurot. “Ülejäänud ehitusele kuluv summa, mille täpne suurus selgub ehitushanke käigus, tuleb valla järgmise aasta eelarvest, mida samuti täna veel koostatud pole,” lisas Võrklaev.

Vana hoone lammutatakse

Praegu töötava tervisekeskuse kinnistul asub suur hoone, kus on lisaks ka kaks korterit. Uus tervisekeskus rajataksegi Võrklaeva sõnul olemasoleva hoone asemele. Ehitus toimub kahes etapis. “Esmalt lammutatakse praeguse hoone korterite osa kuni galeriini maha ja sinna rajatakse uus tervisekeskus. Uue hoone valmides kolivad praeguse tervisekeskuse rentnikud sinna umber. Seejärel lammutatakse tühjaks jäänud osa,” selgitas vallajuht.

Kuna hoone lammutamine on samuti osa ehitustöödest, siis on lammutamise tähtaegadest Võrklaeva sõnul vara rääkida. Kindel on ainult see, et uue hoone valmimine on planeeritud järgmise aasta lõpuks.

Lisaks uue hoone rajamisele kavandatakse ümber ka tervisekeskuse terviklik väliala koos lipuväljakuga. “Väliala, sealhulgas lipuväljaku rajamine sõltub eelkõige sellest, mis kujuneb projekti järgselt selle lõplikuks maksumuseks. Loomulikult on meie soov ehitada see välja koos tervisekeskusega. Kui vahendeid ei jagu, siis planeerime lipuväljakuga seotud töid järgmises etapis,” selgitas Võrklaev.

Peetri vajab arstikeskust

Rae valla perearstipunktid töötavad lisaks Jürile Vaidas ja Lagedil. Need on Võrklaeva sõnul plaanis kindlasti säilitada. “Täna on need suhteliselt heas korras ja ehitustöid seal plaanis pole. Hädasti oleks perearstikeskust aga vaja Peetri piirkonda . Taotlesime selleks samuti vahendeid Euroopa Liidu regionaalarengu fondist, mille abil täna Jüri tervisekeskust rajama hakatakse,” ütles vallajuht.

Tervise- ja tööministri määrusest, mille põhjal toetust jagatakse, jäeti Peetri toetusele kvalifitseeruvate tõmbekeskuste nimekirjast välja. Samas on tegemist piirkonnaga, mis ületab märkimisväärselt meetme nõuetes sätestatud teeninduspiirkonna suurust.“Oleme sel teemal ka korduvalt pöördunud nii sotsiaalministeeriumi kui ka tervise- ja tööministri poole, kuid oleme rahastuse osas seni neilt ainult eitavaid vastuseid saanud,” ütles Võrklaev.

Valla oma vahenditest praegu Peetri tervisekeskuse rajamiseks ei piisa. Seetõttu otsitakse koostöös piirkonna arendajatega võimalusi nii ruumide jaoks kui ka perearsti leidmiseks, kes selles piirkonnas tööle hakata sooviks.

TEAVE: Esimene liginullenergiaga hoone

• Uus tervisekeskus on Rae valla esimene avalik hoone, mis vastab liginullenergia tingimustele. Selle saavutamiseks kasutatakse keskkütte kõrval ka katusele paigaldatavatelt päikesepaneelidelt saadavad elektrienergiat.
• Lisaks mängib rolli hoone asetus ilmakaarte suhtes. Rajatav hoone on avar, valguseküllane ning lihtsa loogilise ruumiprogrammiga.
• Esimesel korrusel hakkavad paiknema registratuur, apteek, füsioteraapiakabinetid, psühholoog, ämmaemand, koduõde ja hambaravi. Kiirabi on paigutatud hoone esimese korruse kagunurka, mis võimaldab brigaadile kiire ning eraldatud liikumise.
• Teisel korrusel on perearstikeskus. Kolmandale korrusele on ette nähtud tehnilised ruumid.

Keskusala ideekavand

 

Ideekavand märgusõnaga „Park“, mille autoriteks on Lauri Eltermaa, Urmo Mets, Kristiina Aasvee, Grete Veskiväli, Julia Trunova, Kaur Talpsep ja Mari Renno büroost Kauss Arhitektuur OÜ.

Jüri tervisekeskuse ehitus sai rahastuse

Rahandusministeerium tunnistas vastavaks ja rahuldas Rae Vallavalitsuse taotluse "Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Rae valda Jüri alevikku" ehituse toetamiseks Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Rae vallavanem Mart Võrklaev tunneb head meelt, et oleme olulisele projektile rahastuse saanud. „Nüüd saame hakata projekteerima ja seejärel ehitama," ütles Võrklaev.

Vallavanema sõnul ei muutu uue hoone ehitamise perioodil tervishoiuteenuste osutamisel midagi, sest kõik arstid ja pereõed jätkavad tööd vanas hoones seni kuni avatakse uus tervisekeskuse hoone.

Tervisekeskus pakub kõiki esmatasandi teenuseid

„Tervisekeskuses asuvad tööle 5 perearsti ja 10 pereõde," tutvustas abivallavanem Jens Vendel olemasolevat plaani. Abivallavanem loetles lisaks üles kõik esmatasandi tervishoiu põhiteenused, mida hakkab uus tervisekeskus pakkuma. " Elanikele pakutakse nii perearstiteenust kui koduõendus,- ämmaemanda - ja füsioteraapiateenust. Hoones hakkab asuma kindlasti ka apteek, hambaravi ja psühholoogilise nõustamise kabinet," loetles Vendel ning lisas, et uues ligi 800 ruutmeetri suuruses hoones jätkab tegevust samuti kiirabipunkt.

Arhitektuurikonkursiga otsitakse keskusalale visuaalset lahendust

Koos uue tervisekeskuse ehitamisega uuendatakse kogu Jüri aleviku südamikku. Rae vald on juba veebruaris välja kuulutanud Jüri keskusala arhitektuurikonkursi, mille eesmärgiks on leida tervisekeskuse hoone ja veel kahe avaliku hoonega keskusala tervikvisioon koos maastikulahendusega. „Kui 12. aprillil arhitektuurikonkurss lõpeb ja võidutöö on leitud, saab alustada hoone projekteerimise hankega," kõneles vallavanem.

Projekteerimistööd on kavandatud ajavahemikku 01.09.2017-28.02.2018. Ehitusprotsess algab hiljemalt 2018. aasta mai lõpus ja hoone valmimistähtaeg on detsembri lõpp.

Uue tervisekeskuse hoone ehitus sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust 766 000 euro jagu, mis moodustab 75% abikõlbulikest kuludest. „Projekti abikõlbulikud kogukulud on 1 034 667,00 eurot ning koos vana hoone lammutuskuludega on prognoositud kogumaksumuseks 1 406 930,00 eurot." 

RS

 

Näitan: 4 tulemust.