Planeerimis-, ehitus- ja keskkonnaamet

Põhimäärus

Amentike haridustasemed leiad siit

Anna Õuekallas
Koordineerib ehituse, planeerimise ja valla arenguga seotud tegevusi ning keskkonna, avaliku korra ja välireklaamiga seonduvat
Vastuvõtuks registreerida telefonil 605 6750
605 6741
Annika Jõgimaa
Koordineerib planeerimisalast tegevust 605 6758
annika.jogimaa(ät)rae.ee
Stina Metsis
Tegeleb üld- ja teemaplaneeringutega
651 3921
Aili Tammaru
Planeeringute menetleja

Koostab detailplaneeringute lähteseisukohti ja arhitektuurseid lisatingimusi, vaatab läbi detailplaneeringuid ning suunab planeerijate tegevust vallas

605 6767 
 
Triin Toom
Planeeringute assistent
Planeeringute esmane läbivaatus, tehnilised ja assitseerivad tegevused planeeringute menetlemises
(teenistusest eemal)
605 6782 triin.toom(ät)rae.ee
 
Inga Kurgpõld

Menetleb projekteerimistingimuste taotlusi ning äri- ja tootmishoonete ehituslubade ja -teatiste taotlusi

605 6766
inga.kurgpold(ät)rae.ee
teenistuskoht täitmata
(konkurss)

Menetleb kasutuslubade taotlusi
(kiirete küsimuste korral pöörduda Rando Tännav´i poole)

605 6755
 
Kätlin Plaksting-Aonurm
Ehituslubade menetleja
Menetleb elamute ehituslubade ja -teatiste taotlusi 605 6747
katlin.plaksting-aonurm(ät)rae.ee
Fred Seppen
Menetleb tehnovõrkude projekteerimistingimuste ning ehitus- ja kasutuslubade taotlusi
605 6748
Meeli Vaarik
Jurist
Tegeleb detailplaneeringute lepingutega 
605 6765
 
Anne Varbla
Tegeleb maade kruntimise ja muude maakorraldustöödega vallas
605 6746

Katrin Leinola
Maaõiguste spetsialist

Tegeleb maade omandamiste, võõrandamiste, kasutusõigustuste, rentimistega

605 7992
katrin.leinola(ät)rae.ee

Ege Kibuspuu
Keskkonnaspetsialist

Tegeleb valla jäätmeveokorralduse ja heakorra küsimustega, menetleb raielubasid, tegeleb hulkuvate loomadega ja lemmikloomade registreerimisega 

605 6781
5551 1750
Ilona Laaneveer
Tegeleb keskkonnaalaste väärtegude menetluse ja keskkonnaalase riikliku järelevalve teostamisega.

 

ilona.laaneveer(ät)rae.ee
5551 5777
605 6745

 

Silja Angerjas
Registrite spetsialist

Tegeleb maamaksu, reklaami paigaldamise ja ehitusprojektide küsimustega

605 6788
silja.angerjas(ät)rae.ee
Rando Tännav
Ehituse järelevalvespetsialist
Ehituse järelevalve teostamine, õigusrikkumiste menetlemine, ettekirjutuste tegemine ja vaiete lahendamine 555 65073
rando.tannav(ät)rae.ee
Pille Vals
Planeeringute spetsialist
Tegeleb planeeringute ja ehitusprojektide keskkonnakaitseliste küsimustega ning detailplaneeringutega seotud lepingute järelevalvega
pille.vals(ät)rae.ee
5559 6795