Keskkonnaalased rikkumised

Võtke ühendust riigiinfo telefonil 1247 või e-postil 1247@112.ee, kui märkate:

  • keskkonnareostust või reostusohtu;
  • ebaseaduslikku metsaraiet, kalapüüki või muud ebaseaduslikku looduskasutust;
  • jäätmete ebaseaduslikku ladestamist;
  • massiliselt surnud loomi, linde või kalu;
  • loomade julma kohtlemist;
  • muud keskkonnaalast õigusrikkumist.

Riigiinfo telefoni 1247 operaator registreerib saabunud teate ning edastab selle kokkuleppe järgi vastava maakonna inspektoritele või teistele spetsialistidele, kes teatega edasi tegelevad.

Täiendav info siin

Mürareostuse korral palume kontakteeruda Terviseametiga. Mürareostusest lähemalt siin