Pähklimäe tee 11

6.02.20

Avalik enampakkumine 50% ärimaa ja 50% tootmismaa sihtotstarbega kinnistu müügiks.

Rae Vallavalitsus müüb avalikul enampakkumisel Rae vallas Lehmja külas asuva Pähklimäe tee 11 (65301:001:4078) 50% äri - ja 50% tootmismaa sihtotstarbega kinnistut.

Kinnistu piirneb vahetult Tartu maanteega ja sobib seetõttu suurepäraselt ettevõttele, kelle soov on hoonet ka igapäevaselt ka enese reklaamiks kasutada.

Pähklimäe tee 11 maaüksuse pindala on 69 994,0 m2  ja see on müügis alghinnaga 15 eurot üks ruutmeeter. 

Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus Rae Vallavalitsuse vallakantselei vastuvõtusekretärile, aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald 75301 Harjumaa märgusõnaks „Pakkumine – Pähklimäe tee 11".

Pakkumise

  • esitamise tähtaeg 02.03.2020 kell 10.00;
  • avamine samal päeval kell 10.15.

Täpsem info Rae Vallavalitsuse 04. veebruari korralduses nr 164. 

Lisainformatsioon abivallavanem Priit Põldmäe, mobiil 512 9380, e-post priit.poldmae@rae.ee

Pähklimäe tee katastriüksuse plaan.

Pähklimäe tee juurdepääsu tee.

Õlleköögi tee 20

6.02.20

Avalik enampakkumine 100% ärimaa sihtotstarbega kinnistu müügiks.

Rae Vallavalitsus müüb avalikul enampakkumisel Rae vallas Kurna külas asuva Õlleköögi tee 20 asuva kinnistu (kinnistusregistriosa number 14648902, katastritunnus 65301:001:3402). Kinnistu suurus on 2683 m2 ja enampakkumise alghinnaks on 69 300 eurot. 

Nimetatud kinnistu müügihind ei sisalda kommunikatsioonide väljaehitamist, liitumistasusid jms kulusid ning need tuleb ostjal tagada ja tasuda ise.

Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus Rae Vallavalitsuse vallakantselei vastuvõtusekretärile, aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald 75301 Harjumaa märgusõnaks „Pakkumine – Õlleköögi tee 20".

Pakkumiste

  • esitamise tähtaeg 02.03.2020 kell 10.00;
  • avamine samal päeval kell 10.15.

Täpsem info Rae Vallavalitsuse 04. veebruari korralduses nr 165. 

Lisainformatsioon: abivallavanem Priit Põldmäe, mobiil 512 9380, e-post priit.poldmae@rae.ee