Maaüksuste ja korteriomandite võõrandamine avalikul enampakkumisel

7.01.22
 
Põllukivi tee 2a kinnisasja võõrandamine avalikul enampakkumisel
Rae Vallavalitsus annab korralduse:
 • Võõrandada avalikul enampakkumisel korralduses määratud tingimustel Harju maakonnas, Rae vallas, Lehmja külas Põllukivi tee 2a asuv kinnisasi; registrinumber 12369150, katastritunnus 65301:001:4759, sihtotstarve tootmismaa 100%, pindala 1439 m2 
 • Avaliku enampakkumise alghinnaks määrata 110 000 (ükssada kümme tuhat) eurot.
 • osalustasu suurus on 30 (kolmkümmend) eurot, mis tuleb hiljemalt 01.02.2022 kella 09.00-ks kanda Rae Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE902200001120122757 Swedbank'is;
 • tagatisraha suurus on 5000 (viis tuhat) eurot, mis tuleb kanda hiljemalt 01.02.2022 kella 09.00-ks Rae Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE902200001120122757 Swedbank'is'
 • kinnisasja võõrandamisega seotud kõik kulud tasub enampakkumise võitja
 • osalustasu ei kuulu osalejatele tagastamisele; tagatisraha arvestatakse võitja müügihinna sisse ning teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse
 • enampakkumise võitja tasub kinnisasja müügihinna enne müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimist Rae Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE902200001120122757 Swedbank'is või Rae Vallavalitsuse poolt näidatud notari ametikontole
 • Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus Rae Vallavalitsuse vallakantselei vastuvõtusekretärile, aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald 75301 Harjumaa märgusõnaks "Pakkumine – Põllukivi tee 2a kinnisasi". Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 01.02.2022 kell 10.00. 

Korraldus 4. jaanuar nr 32

 
Vaida keskusehoone ruumi üürile andmine kirjalikul enampakkumisel

Rae Vallavalitsus annab korralduse
 
 • Anda avaliku kirjaliku enampakkumise korras üürile Vaida keskusehoones esimesel korrusel asuv ruum aadressil Vana-Vaida tee 7, Vaida alevik, Rae vald üldpinnaga 24,20 m² hambaravi teenuse osutamiseks.
 • Üüri enampakkumise alghinnaks on 60 (kuuskümmend) eurot ühes kuus. Üürile lisanduvad kõrvalkulud kommunaalteenuste eest
 • Ruum antakse üürile 3 (kolmeks) aastaks
 • Kirjalik pakkumine esitada hiljemalt 11.01.2022 kell 10.00
 • Kirjalik pakkumine koos nõutavate lisadokumentidega esitada või saata kinnises ümbrikus posti teel aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald 75301 Harjumaa. Ümbrikule märkida "Hambaravi teenuse pakkumine.
 • Pakkumiste avamine toimub samal päeval kell 10.15. 2.6. kui enampakkumisel on kõrgeimat hinda pakkunud üheaegselt mitu isikut, on Rae Vallavalitsusel õigus valida parima pakkumise teinud isik võrdse pakkumise teinud isikute seast
 • Kirjalik enampakkumine peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid ja dokumente: pakkuja avaldus enampakkumisel osalemise kohta, pakkuja nimi ja kontaktandmed (asukoht, telefon, e-posti aadress jne), ruumide kasutamise eest kuus pakutav üürisumma kirjutatud numbrite ja sõnadega, pakkuja varasem kogemus, pakkumise esitaja allkiri, füüsilise isiku või juriidilise isiku esindaja puhul esindusõigust tõendav dokument, kinnitus, et pakkuja vastu ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust ning puuduvad maksuvõlad