Maaüksuste ja korteriomandite võõrandamine avalikul enampakkumisel

21.01.21
 

Rae Vallavalitsuse korraldus "Korteriomandite võõrandamine avalikul enampakkumisel"

 
Rae Vallavalitsus annab korralduse: 1. Võõrandada avalikul enampakkumisel korralduses määratud tingimustel järgmised korteriomandid:
1.1.Harju maakonnas Rae vallas Vaida alevikus Hoidla tee 25 - 41 korteriomand (1-toaline korter): kinnistusregistri registriosa nr 7604802, katastritunnus 65303:003:0117, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 2823,0 m2 , 341/30900 mõttelist osa kinnisasjast, eriomandi ese eluruum nr 41, mille üldpind on 34,10 m2 , alghinnaga 34 000(kolmkümmend neli tuhat) eurot; 1.2.Harju maakonnas Rae vallas Vaida alevikus Piibelehe tn 14 - 14 korteriomand (1-toaline korter): kinnistusregistri registriosa nr 4401502, katastritunnus 65303:003:0065, 328/30120 mõttelist osa kinnistust, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 2856 m2 , reaalosa eluruum nr 14, mille üldpind on 32,80 m2 , alghinnaga 29 000 (kakskümmend üheksa tuhat) eurot;
1.3.Harju maakonnas Rae vallas Vaida alevikus Piibelehe tn 14 - 17 korteriomand (1-toaline korter): kinnistusregistri registriosa nr 4401802, katastritunnus 65303:003:0065, 318/30120 mõttelist osa kinnistust, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 2856m2 , reaalosa eluruum nr 17, mille üldpind on 31,80 m2 , alghinnaga 29 000 (kakskümmend üheksa tuhat) eurot;
1.4.Harju maakonnas Rae vallas Vaida alevikus Veesilma tn 4 - 6 korteriomand (2-toaline korter): kinnistusregistri registriosa nr 12847402, katastritunnus 65303:003:0518, 396/3198 mõttelist osa kinnisasjast, sihtotstarve elamumaa 100%, pindala 2609,0 m2 , eriomandi ese eluruum nr 6, mille üldpind on 39,60 m2 , alghinnaga 21 000 (kakskümmend üks tuhat) eurot.
 
2. Punktis 1 nimetatud korteriomandite võõrandamine toimub järgmistel tingimustel: 2.1.osalustasu suurus on iga korteriomandi puhul 30 (kolmkümmend) eurot, mis tuleb hiljemalt 01.02.2021 kella 09.00-ks kanda Rae Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE902200001120122757 Swedbank'is;
2.2.tagatisraha suurus on iga korteriomandi puhul 500 (viissada) eurot, mis tuleb kanda hiljemalt 01.02.2021 kella 09.00-ks Rae Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE902200001120122757 Swedbank'is;
2.3.korteriomandite võõrandamisega seotud kõik kulud tasub enampakkumise võitja; 2.4.osalustasu ei kuulu osalejatele tagastamisele; tagatisraha arvestatakse võitja müügihinna sisse ning teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse;
2.5.enampakkumise võitja tasub korteriomandi müügihinna enne ostumüügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimist Rae Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE902200001120122757 Swedbank'is või Rae Vallavalitsuse poolt näidatud notari ametikontole.
5. Ostupakkumine esitada kinnises ümbrikus Rae Vallavalitsuse vallakantselei vastuvõtusekretärile, aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald 75301 Harjumaa märgusõnaks "Pakkumine – /korteriomandi nimi/".
Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 01.02.2021 kell 10.00. Pakkumiste avamine toimub samal päeval kell 10.15.
Täpsem info: marje.aho@rae.ee või jane.nurmoja@rae.ee

 

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

 
Maa-amet korraldab avalikul elektroonilisel enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutusse andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" (Kord) ning lähtudes keskkonnaministri 15.04.2020 käskkirjaga nr 1-2/20/171 antud volitustest. Keskkonnaministri 08.10.2020 käskkirja nr 1-2/20/384, Maa-ameti peadirektori 25.11.2020 korralduse nr 1-17/20/2770 ja Maa-ameti peadirektori 22.12.2020 käskkirja nr 1-1/20/90 alusel antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks alljärgnevas loetelus märgitud riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad kinnisasjad. Pakkumisi saab elektrooniliselt esitada riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil riigimaaoksjon.ee alates teate avaldamisest kuni 26.01.2021 kella 10:00-ni:
 
Kinnistu: Harju maakond, Rae vald, Aaviku küla, Tuule
Katastritunnus: 65301:001:4513
Pindala: 5,68 ha
Kasutusala pindala:  5,3 ha
Alghind aastas: 407.- 
Tagatisraha: 101.- 
 
Enampakkumise teade SIIN
 
 
Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine 
 
„Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 21.01.2021. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee."
Rae valla kinnisasi:
  • Karla küla, Kirikuaru
Täpsem info SIIN
 
Riigivara võõrandamine 18.02.2021
 

Pakkumisel kinnisasi Harjumaal, Rae vallas, Vaida alevikus, Vana karjamaa, pindala 3275 m², alghind 4910, tagatisraha 490.

Pakkumisi saab elektrooniliselt esitada riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil https://riigimaaoksjon.ee alates teate avaldamisest kuni 18.02.2021

Täpsem info SIIN