Planeerimis-, ehitus- ja keskkonnaamet

Põhimäärus

Amentike haridustasemed leiad siit

Priit Põldmäe
Koordineerib ehituse, planeerimise ja valla arenguga seotud tegevusi ning keskkonna, avaliku korra ja välireklaamiga seonduvat
Vastuvõtuks registreerida telefonil 605 6750
605 6741
512 9380
Annika Jõgimaa
Koordineerib planeerimisalast tegevust 605 6758
annika.jogimaa(ät)rae.ee
Stina Metsis
Tegeleb üld- ja teemaplaneeringutega
651 3921
Aili Tammaru
Planeeringute menetleja

Koostab detailplaneeringute lähteseisukohti ja arhitektuurseid lisatingimusi, vaatab läbi detailplaneeringuid ning suunab planeerijate tegevust vallas

 
Triin Toom
Planeeringute assistent
Planeeringute esmane läbivaatus, tehnilised ja assitseerivad tegevused planeeringute menetlemises 605 6782 triin.toom(ät)rae.ee
 
Inga Kurgpõld

Menetleb projekteerimistingimuste taotlusi ning äri- ja tootmishoonete ehituslubade ja -teatiste taotlusi

605 6766
inga.kurgpold(ät)rae.ee
Tarvo Nõlvak

Menetleb kasutuslubade taotlusi
 

605 6755
Kätlin Plaksting-Aonurm
Ehituslubade menetleja
Menetleb elamute ehituslubade ja -teatiste taotlusi
(puhkusel 25.10-29.10, asendab Inga Kurgpõld)
605 6747
katlin.plaksting-aonurm(ät)rae.ee
Fred Seppen
Menetleb tehnovõrkude projekteerimistingimuste ning ehitus- ja kasutuslubade taotlusi
(puhkusel 25.10-29.10)
605 6748
teenistuskoht täitmata
Jurist
Tegeleb detailplaneeringute lepingutega 
605 6765
 
Anne Varbla
Tegeleb maade kruntimise ja muude maakorraldustöödega vallas
605 6746

Katrin Leinola
Maaõiguste spetsialist

Tegeleb maade omandamiste, võõrandamiste, kasutusõigustuste, rentimistega

605 7992
katrin.leinola(ät)rae.ee

Ege Kibuspuu
Keskkonnaspetsialist

Tegeleb valla jäätmeveokorralduse ja heakorra küsimustega, menetleb raielubasid, tegeleb hulkuvate loomadega ja lemmikloomade registreerimisega 
(puhkusel 25.10-29.10, asendab Pille Vals)

605 6781
5551 1750
Ilona Laaneveer
Tegeleb keskkonnaalaste väärtegude menetluse ja keskkonnaalase riikliku järelevalve teostamisega.

 

ilona.laaneveer(ät)rae.ee
5551 5777
605 6745

 

Silja Angerjas
Registrite spetsialist

Tegeleb maamaksu, reklaami paigaldamise ja ehitusprojektide küsimustega

605 6788
silja.angerjas(ät)rae.ee
Rando Tännav
Ehituse järelevalvespetsialist
Ehituse järelevalve teostamine, õigusrikkumiste menetlemine, ettekirjutuste tegemine ja vaiete lahendamine 555 65073
rando.tannav(ät)rae.ee
Pille Vals
Planeeringute spetsialist
Tegeleb planeeringute ja ehitusprojektide keskkonnakaitseliste küsimustega ning detailplaneeringutega seotud lepingute järelevalvega
pille.vals(ät)rae.ee
5559 6795