Planeerimis- ja keskkonnaamet

Planeerimis- ja keskkonnaameti põhimäärus

Anna Õuekallas
Abivallavanem
 
Koordineerib ehituse, planeerimise ja valla territoriaalse arenguga seotud tegevusi, samuti keskkonna, avaliku korra ja välireklaamiga seonduvat. Vastuvõtuks registreerida telefonil 605 6750
556 73488
Annika Jõgimaa
Planeerimis- ja keskkonnaameti juhataja
Koordineerib planeerimis-, keskkonna- ja maaõigustega seonduvaid tegevusi, planeeringute koostamisi
(puhkusel 29.05-02.06, asendab Enelin Alter)
605 6758
annika.jogimaa(ät)rae.ee
Stina Metsis
(osalise tööajaga. T ja N)

Koostab üld- ja teemaplaneeringuid
(tööajad teisipäev ja neljapäev)

651 3921
Õnne Kask
(osalise tööajaga)
Liikuvusspetsialist
Rae valla liikuvuspoliitika kujundamine, liikuvuslahenduste analüüs, detailplaneeringute liikuvuslahendutse analüüs  onne.kask(ät)rae.ee
Enelin Alter
Planeeringute arhitekt
Koostab detailplaneeringute lähteseisukohti ja arhitektuurseid lisatingimusi, vaatab läbi detailplaneeringuid ning suunab planeerijate tegevust vallas
5847 0259
Aili Tammaru
Planeeringute menetleja

Koostab detailplaneeringute lähteseisukohti ja arhitektuurseid lisatingimusi, vaatab läbi detailplaneeringuid ning suunab planeerijate tegevust vallas

605 6767 
 
Karin Kork
Planeeringute assistent
Planeeringute esmane läbivaatus, tehnilised ja assitseerivad tegevused planeeringute menetlemises 605 6782 karin.kork(ät)rae.ee
 
Meeli Vaarik
Jurist
Tegeleb detailplaneeringute lepingutega 
605 6765
 
Anne Varbla
Tegeleb maade kruntimise ja muude maakorraldustöödega vallas
605 6746

Katrin Leinola
Maaõiguste spetsialist

Tegeleb maade omandamiste, võõrandamiste, kasutusõigustuste, rentimistega

605 7992
katrin.leinola(ät)rae.ee

Ege Kibuspuu
Keskkonnaspetsialist

Tegeleb valla jäätmeveokorralduse ja heakorra küsimustega, menetleb raielubasid, tegeleb hulkuvate loomadega ja lemmikloomade registreerimisega 

605 6781
5551 1750
Lilli Tamm
Tegeleb keskkonnaalaste väärtegude menetluse ja keskkonnaalase riikliku järelevalve teostamisega.

lilli.tamm(ät)rae.ee
5551 5777
605 6745

Pille Vals
Planeeringute spetsialist
Tegeleb planeeringute ja ehitusprojektide keskkonnakaitseliste küsimustega ning detailplaneeringutega seotud lepingute järelevalvega
pille.vals(ät)rae.ee
5559 6795

 

 

Ehitusamet

Ehitusameti põhimäärus

Anna Õuekallas
Abivallavanem
Koordineerib ehituse, planeerimise ja valla territoriaalse arenguga seotud tegevusi, samuti keskkonna, avaliku korra ja välireklaamiga seonduvat.
Vastuvõtuks registreerida telefonil 605 6750
556 73488
Ahto Pahk
Koordineerib ehitusvaldkonna ja järelvalvega seonduvad tegevusi 5199 0917
ahto.pahk(ät)rae.ee
Inga Kurgpõld

Menetleb projekteerimistingimuste taotlusi ning äri- ja tootmishoonete ehituslubade ja -teatiste taotlusi
(puhkusel 05.-09.06, asendab Kätlin Plaksting-Aonurm)

605 6766
inga.kurgpold(ät)rae.ee
Kätlin Plaksting-Aonurm
Ehituslubade menetleja
Menetleb elamute ehituslubade ja -teatiste taotlusi 605 6747
katlin.plaksting-aonurm(ät)rae.ee
Marchello Mitt

Menetleb elukondlike hoonete kasutuslubade taotlusi

 
Rando Tännav
Ehituse spetsialist

Menetleb mitteelukondlike hoonete (tootmis- ja büroohooned, laod) kasutuslubade taotlusi. Menetleb reklaamitaotlusi ja teeb reklaaminduse järelevalvet.
(puhkusel 15.05-02.06, asendab Mairika Marist)

555 65073
rando.tannav(ät)rae.ee
Mairika Marist

Menetleb tehnovõrkude projekteerimistingimuste ning ehitus- ja kasutuslubade taotlusi

 

Mairold Kikkas
Järelevalvespetsialist

Ehitus- ja reklaami järelevalve teostamine, õigusrikkumiste menetlemine, ettekirjutuste tegemine ja vaiete lahendamine 555 94980
mairold.kikkas(ät)rae.ee
Pille Reinsalu
Järelevalvespetsialist
 
Ehitus- ja reklaami järelevalve teostamine, õigusrikkumiste menetlemine, ettekirjutuste tegemine ja vaiete lahendamine pille.reinsalu(ät)rae.ee

Silja Angerjas
Registrite spetsialist

Ehitisregistri andmete haldamine (sh aadressi- jm andmete korrastamine) ning vajalike dokumentide sisestamine.
Ehitisarhiivist päringute tegemine vanade ehitiste osas.
Maamaksu andmete järjepidev korrigeerimine ja maamaksu arvestuse pidamine Maksu- ja Tolliameti maamaksu infosüsteemis.
605 6788
silja.angerjas(ät)rae.ee