Lagedi piirkonna üldplaneering

Rae valla Lagedi piirkonna üldplaneeringu ideekorje eesmärk on koguda kokku elanike ettepanekud, mis on sisendiks lähtetingimuste koostamisele ja üldplaneeringu algatamisele. Üleüldiselt võiks mõelda, milliste vahenditega oleks võimalik muuta elu Lagedi piirkonnas meeldivamaks ning kuhu suunas areng võiks toimuda. Kus võiks olla Lagedi keskuseala või avalikud kogunemiskohad kui ka enda elukohapõhiselt: mänguväljakud, kergliiklusteede asukohad või teede seisukord jne.

Ideid korjatakse kuni 01.05.2019.

Teemadekäsitlus:

  1. Lagedi keskuseala ja kogunemiskoht, avalik ruum
  2. Teenuste kättesaadavus ja olemasolu
  3. Arendustegevus ja elanike lisandumine piirkonda
  4. Liiklus, logistika ja ühistransport
  5. Haljasalad, pargid, sport ja vaba aeg
  6. Haldusjaotus ja Lagedi aleviku laiendamine

Lagedi piirkonna ideekorje: https://raevald.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=53c96fd84255417fa7fcd3fd2368fc07

Küsimustega võib pöörduda Rae valla üldplaneeringute arhitekti Stina Metsise (Stina.Metsis@rae.ee) või geoinfosüsteemi spetsialisti Salme Kahuski (Salme.Kahusk@rae.ee) poole.