Lastekaitse

21.05.24

Lastekaitse eesmärk on lapse õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu. Lapse õiguste ja heaolu tagamisel lähtutakse ÜRO lapse õiguste konventsiooni põhimõtetest: igal lapsel on sünnipärane õigus elule, ellujäämisele ja arengule; igal lapsel on õigus võrdsele kohtlemisele ilma igasuguse diskrimineerimiseta; kõigis lapsi puudutavates ettevõtmistes tuleb esikohale seada lapse huvid; igal lapsel on õigus iseseisvaks seisukohavõtuks kõigis teda puudutavates küsimustes ning õigus väljendada oma vaateid.

Lastekaitsealase nõustamise käigus selgitatakse välja lapsega pere abivajadus, millest lähtuvalt pakutakse eesmärgipäraseid meetmeid. Nõustamise käigus antakse Rae valla elanikule ja/või perele teavet vallas pakutavatest sotsiaalteenustest ja -toetustest ning riiklikest teenustest ja toetustest.

 

Rae Vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalametis töötavad laste ja perede heaolu spetsialistid: 

 

Gerda Roosfeld, tel 5807 3730, gerda.roosfeld(ät)rae.ee.

Tegeleb vanemate hooldusõiguse küsimustega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamise, eestkoste seadmise, hoolduspere leidmise, perede nõustamise ja lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisega.

Käthi Sisask, tel 5834 5513, kathi.sisask(ät)rae.ee.

Tegeleb vanemate hooldusõiguse küsimustega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamise, eestkoste seadmise, hoolduspere leidmise, perede nõustamise ja lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisega.

Angela Põder, tel 5562 2138, angela.poder(ät)rae.ee.

Tegeleb vanemate hooldusõiguse küsimustega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamise, eestkoste seadmise, hoolduspere leidmise, perede nõustamise ja lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisega. 

Liisi Truumets, tel 5833 2952, liisi.truumets(ät)rae.ee.

Tegeleb vanemate hooldusõiguse küsimustega, vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamise, eestkoste seadmise, hoolduspere leidmise, perede nõustamise ja lapsesse puutuvate vaidluste lahendamisega.

 

Rae valla lastega peredele pakub laste ja perede heaolu spetsialistide ettepanekul tugiisikuteenust Rae Sotsiaalkeskuse lastega perede tugiisik Margit Mäesepp, tel 58161388, margit.maesepp(ät)raesotsiaalkeskus.ee. 

 

Õigusakte