Lastekaitse

10.02.20

Lastekaitse eesmärk on lapse õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu. Lapse õiguste ja heaolu tagamisel lähtutakse ÜRO lapse õiguste konventsiooni põhimõtetest: igal lapsel on sünnipärane õigus elule, ellujäämisele ja arengule; igal lapsel on õigus võrdsele kohtlemisele ilma igasuguse diskrimineerimiseta; kõigis lapsi puudutavates ettevõtmistes tuleb esikohale seada lapse huvid; igal lapsel on õigus iseseisvaks seisukohavõtuks kõigis teda puudutavates küsimustes ning õigus väljendada oma vaateid.

Lastekaitsealase nõustamise käigus selgitatakse välja lapsega pere abivajadus, millest lähtuvalt pakutakse eesmärgipäraseid meetmeid. Nõustamise käigus antakse Rae valla elanikule ja/või perele teavet vallas pakutavatest sotsiaalteenustest ja -toetustest ning riiklikest teenustest ja toetustest.

Rae Vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalametis töötab kolm lastekaitsespetsialisti: 

Natalja Grusdam, tel 556 07902, 605 6777, natalja.grusdam(ät)rae.ee 
Karen-Pauliin Konks, tel 555 22569, 605 6777,  karenpauliin.konks(ät)rae.ee
Kai Sinisalu, tel 555 67476, 605 6780, kai.sinisalu(ät)rae.ee

Rae valla lastega peredele pakub lastekaitsespetsialistide ettepanekul tugiisikuteenust Rae Sotsiaalkeskuse perede tugiisik Tiina Mander, tel 555 17310, tiina.mander(ät)raesotsiaalkeskus.ee

Õigusakte