Lapsesse puutuvate vaidluste lahendamine

Rae valla lapsesse puutuvates vaidlustes kaasab kohus Rae Vallavalitsuse eestkosteasutusena arvamuse andmiseks. Selle kujundamiseks suhtleb lastekaitsespetsialist lapsega, tema vanematega ja teiste lähedaste isikutega. Lapse õiguste ja heaolu tagamiseks teeb kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialist  koostööd ka teiste spetsialistidega, kes lapsega kokku puutuvad või on puutunud, näiteks lasteaed, kool, meditsiiniasutus, politsei jm. 

Lapse huvide väljaselgitamiseks tuleb kuulata laps ära tema vanust ja arengutaset arvestades sobival viisil ning võtta lähtuvalt lapse vanusest ja arengutasemest tema arvamus arvesse ühe asjaoluna huvide väljaselgitamisel.