« Tagasi

Mõigus toimuvad trasside ja teede rekonstrueerimistööd

Alates septembrist teostatakse Mõigus trasside ja teede rekonstrueerimistöid

Kuna tööde teostamine peab toimuma erinevate vaidluste ja kooskõlastuste tulemusel lühikese perioodi jooksul, on tööde tegemine intensiivne ning seoses sellega võib esineda elanikel ebamugavusi liiklemisel.

Koos vee - ja kanalisatsioonitorustikega  rekonstrueeritakse küttetorustik ning tehakse korda Kaabli, Juhtme ja Kuusekese tänavate katted ja valgustus. 

Suur osa töödest teostatakse 2014. aasta sügiskuude jooksul.

Elanikke teavitatakse ette, kui tööde teostamine takistab koju jõudmist.

 

 

Projekteerimise tõttu hilinevad Mõigu asumi rekonstrueerimistööd

Tänavu aprillis sõlmitud leping Mõigu asumi vee - ja kanalisatsioonitrassitorustike, tänavavalgustuse ja 2,8 kilomeetri ulatuses teede rekonstrueerimiseks võimaldas loota, et töödega alustatakse võimalikult kiiresti.

Ehitustöödega alustamise eelduseks oli nii teede projekteerimise kui AS Elveso vee- ja sadeveetrasside ning AS Tallinna Küte soojatrasside projekteerimistööde edukas lõpetamine. Projekteerimistöid ei saa omakorda teha saamata kinnistu omanikelt õigusi maakasutuseks. Seega, ehituseelses faasis osutusid paraku paljud küsimused keerulisemaks, kuid tänase päeva seisuga on Rae vallavalitsuse ehitusosakond menetlemas Mõigu asumi rekonstrueerimistööde ehitusluba.

Vallavanem Mart Võrklaev avaldas lootust, et mahulised ehitustööd suudetakse ära teha sügiskuudel. Kindlasti peab olema kõik lõplikult valmis 2015 aasta kevadel.

AS Elveso tehnilise teenistuse juhataja Meelis Kasemaa ütles, et  Mõigu asumi trasside ja teede rekonstrueerimiseks vajalikud maade kasutusõigused on peagi täies ulatuses omandatud.  Valmis on õige pea ka vajalikud projektid töödega alustamiseks ning kui AS Elveso saab ehitusloa, saab töödega kohe alustada.

 

Mõigu asumit ja Järveküla lähiümbrust ootavad ees uuendused

Rae valla Mõigu asum saab uue veevärgi ja kaasaegse väljanägemise, Järveküla ja selle lähiümbrus parema veesurve, sest piirkonda rajatakse uus  survetõstepumpla.

Vallavanem Mart Võrklaev ja AS Elveso juhatuse liige Indrek Metusa sõlmisid ehituslepingud AS Nordecon juhatuse liikme Avo Amburiga, et asuda ellu viima projekti „ Mõigu asumi vee ja kanalisatsiooni torustike ja tänavavalgustuse rekonstrueerimine ja teekatete taastamine ning Järveküla III astme survetõstepumpla rajamine“.

28. aprillil digiallkirjad saanud lepingu järgi saab Mõigu piirkond uue vee – ja kanalisatsioonitorustiku, lisaks rekonstrueeritakse kolme tänava teed ja tänavavalgustuspostid ning Järvekülla ehitatakse survetõstmispumpla.

Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul on tegemist valla jaoks suure projekti elluviimisega, mis parandab elukvaliteeti mitme asumi elanikel. „ Mõigu asum saab peale ehitustööde lõppu kaasaegse väljanägemise ja kvaliteetse torustiku ning Järveküla, Assaku ja Rae külade elanikud parema veesurve“.

Indrek Metusa nendib, et Mõigu piirkonna aastakümneid tagasi rajatud torustik on amortiseerunud ja sellest tulenevalt on tänasel päeval tööde maht väga suur. Kokku rekonstrueeritakse ligikaudu 2,8 kilomeetrit torustikku, millest ca 1,5 kilomeetrit on vee- ning ca 1,3 kilomeetrit on kanalisatsioonitorustikku.

Suur asi on kindlasti vallavanema sõnul ka see, et koos torustike rekonstrueerimisega Mõigus tehakse korda Kaabli, Juhtme ja Kuusekese tänavate katted ja valgustus. 

Planeeritud ehitustööde kogumaksumus on koos käibemaksuga 1, 42 miljonit eurot. Projekti rahastavad SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse Euroopa Ühtekuuluvusfond (ÜF), Rae vald ja AS Elveso.

Metusa toob välja, et Euroopa Ühtekuuluvusfond rahastab torustike rekonstrueerimist ja survepumpla rajamist 874 188 euro ulatuses ning AS Elveso eelarvest investeeritakse lisaks 142 405 eurot. Teedeehitust ja tänavavalgustuse rekonstrueerimist finantseerib vald ning teehoiuspetsialist Ain Puna teatel on valla eelarvest planeeritud Mõigu piirkonna kolme tänava katte ja tänavavalgustuse uuendamisse 405 350 eurot.

Ehitustööde lõpp on planeeritud 2015. aasta kevadesse.