Muud täiendavad sotsiaalteenused

Muudeks vajaduspõhisteks sotsiaalteenusteks on:

 

 1. psühholoogi nõustamisteenus;
 2. eripedagoogi nõustamisteenus;
 3. logopeedi teenus;
 4. perekonnalepitusteenus;
 5. kriisiabi sh laste leinalaagris osalemine;
 6. tugirühmades ja tugiprogrammides osalemine;
 7. rehabilitatsiooniteenusel osalemine;
 8. sõltuvusravi;
 9. erihoolekandeteenus;
 10. toiduabi;
 11. viipekeele tõlketeenus;
 12. omasteta surnud isiku matmise korraldamine;
 13. muud toetavad teenused.

Vallavalitsus osutab võimalusel ja lähtuvalt isiku abivajadusest muid täiendavaid sotsiaalteenuseid ja maksab täiendavaid sotsiaaltoetusi, mis tulenevad seadusest või isiku tegelikust vajadusest. Teenuste pakkumisel lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest.

Teenusele suunatakse sotsiaalvaldkonna töötaja ettepanekul või isiku taotluse alusel.

 

Taotlus esitada info(ät)rae.ee

Taotlusvorm on leitav http://www.rae.ee/blanketid-ja-vormid 

Kontakt:  Veroonika Bojetskaja tel. 53323087  veroonika.bojetskaja(ät)rae.ee