Pensionäri ja puudega lapse prillitoetus

Toetus on ette nähtud prillide soetamise kulude osaliseks katmiseks.

Taotlusele tuleb lisada

  • prillide väljakirjutamise või uuendamise retsept;
  • maksedokument isiku nimega, kellele on prillid ettenähtud.
  • Taotluse toetuse saamiseks võib esitada pensionär või puudega lapse vanem tingimusel, et enne toetuse taotlemist on ta rahvastikuregistri andmetel olnud valla elanik vähemalt ühe aasta.
  • Toetust makstakse üks kord aastas.

Toetuse suurus on 50 eurot.

Toetuse vormistamine e-teeninduses.