Puuetega inimeste eluaseme kohandamine

Euroopa Liidu rahastatud projekt "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" on lõppenud.

Rae vallas reguleeris projektis osalemist ja toetuse kasutamist Rae Vallavalitsuse 30.10.2018 määrus „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse andmise tingimused ja kord.

 

 

Meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks" tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse andmise tingimused

Projekt: "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"

Projekti periood: 19.03.2018 –31.03.2023

Toetuste suurus kokku: 9 884 418 eurot

Toetuse andmise eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. Puuetega inimeste eluruumide kohandamine vastavalt nende vajadustele loob eeldused puudega inimeste ja nende hooldajate tööhõive kasvuks.

Kohandada Eestis vähemalt 1955 puudest tuleneva erivajadusega inimese eluruumid vastavalt nende puudest tulenevatele vajadustele, mille tulemusel paraneb nende iseseisev toimetulek ja väheneb hoolduskoormus. 

Meetme tegevuse abikõlblikkuse periood on avatud taotlusvooru väljakuulutamise kuupäevast kuni 31.08.2023. Projekti abikõlblikkuse perioodi kestus on kuni 24 kuud. 

Toetatavad tegevused

Meetme tegevusest toetatakse kohanduse saaja eluruumi kohandamist:

 1. liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
 2. hügieenitoimingute parandamiseks;
 3. köögitoimingute parandamiseks.

III taotlusvoor

2020. aastal avati meetme kolmas voor taotluste esitamiseks, kohanduste tööd toimusid 2021. aastal. Projekti „Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine Rae vallas" raames kohandati 2 kodu. 

 • Tualettruumi kohandus, kus asendati kõrge suur kabiiniga vann dušinurgaga ja paigaldati väike madalam vann.
 • Kohandus, mis hõlmas kahte eraldi ruumi ühes korteris. Vannitoas asendati vann dušinurgaga ja teostati kaasnevad tööd. WC-ruumis paigaldati inva wc-pott ja käetugi seinale vastavalt kohanduse saaja vajadustele.

Toetuse suurus oli 7 793 eurot, millele vald lisas oma panuse.

Projekti tulemusel on puudega inimestele tagatud paremad tingimused igapäevaelu toimingute sooritamiseks.

II taotlusvoor 

2019. aastal avati meetme teine voor taotluste esitamiseks, kohanduste tööd toimusid 2020. aastal. Projekti „Puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine Rae vallas" raames kohandati 5 kodu. 

 • Esimesele korrusele viiva platvormtõstuki paigaldamine, et inimene saaks majast välja, teostati kahes kodus. 
 • Lifti paigaldamine esimese ja teise korruse vahel liikumiseks.
 • Tualettruumi kohandus, kus vannitoas asendati vann ühetasapinnalise dušinurgaga.
 • Lävepaku eemaldamine ja ukseava viimistlus ühes kodus kahel ukseaval - eraldi oleval tualettruumil ja wc-ruumil. Vahel ka selline justkui väike asi on liikumisel takistuseks – kui ei ole võimalik jalgu tõsta. 

Projekti kogumaksumuseks kujunes 25 168,00 eurot. Toetuse suurus 21 392,80 eurot, millele vald lisas omaosalusena 3 775,20 eurot.

Projekti tulemusel on puudega inimestele tagatud liikumisvõimalus enda eluruumidest väljumiseks ning paremad tingimused igapäevaelu toimingute sooritamiseks.

 

I taotlusvoor 

2018. aastal oli esimene võimalus esitada taotlus kodu kohandamiseks.

Rae vallas kohandati 2 kodu.

 • Tualettruumi kohandus
 • Käändukse automaatika paigaldus

Ühel kohanduse saajal paranesid tualetitoimingute ja pesemistoimingute sooritamise võimalused. Tema eluruumis puudus pesemisvõimalus ning tualett ei vastanud vajadustele.

Teisel kohanduse saajal paranesid liikumisvõimalused. Ukse avamine ja sulgemine olid ülejõukäivad. Tänu ukseautomaatika paigaldusele ja distantsilt juhitavale võtmepuldile saab ta iseseisvalt majast välja liikuda.

Projekti kogumaksumuseks kujunes 6 777 eurot. Toetuse suurus 5 760,45 eurot, millele vald lisas omaosalusena 1 119,55 eurot.