Reklaami paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine Rae Vallas

Reklaami paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine Rae vallas

Reklaami taotlus

1. reklaami kavand koos mõõtude ja värvilahendusega;
2. reklaami kande- või kinnituskonstruktsiooni projekt või joonis;
3. reklaami hoonele paigutamisel fassaadi joonis või foto koos paigalduskoha ja antud fassaadil olemasolevate reklaamide äranäitamisega ning hoone valdaja kooskõlastus;
4. asendiplaan/geoalus koos asukoha äranäitamisega, maa-aluste kommunikatsioonide olemasolul kommunikatsiooni valdajate kooskõlastus;
5. reklaami paigalduskoha territooriumi või rajatise omaniku või valdaja kirjalik nõusolek, kaasomandi puhul kõikide kaasomanike kooskõlastus;
6. Muinsuskaitseameti kirjalik kooskõlastus muinsuskaitsealale, selle kaitsevööndisse ja kinnismälestisele reklaami paigaldamiseks;
7. tehnovõrgu omaniku või valdaja kirjalik nõusolek reklaami paigaldamiseks tehnovõrgu kaitsevööndisse;
8. tee kaitsevööndi maa omaniku kirjalik nõusolek, tema seatud tingimused, teabevahendi joonis ja paigutamise skeem liiklusvälise teabevahendi paigaldamiseks tee kaitsevööndisse;
9. elektriettevõtja või muu kinnistu omaniku nõusolek reklaami ühendamise kohta elektrivõrku, kui reklaam ei ole nähtud ühendada maksumaksja võrku.

Reklaami kandja tuleb paigaldada 90 päeva jooksul. Mitte paigaldamise korral paigaldusluba lõpetab kehtivuse. 

Reklaami deklaratsioon

Reklaami deklaratsioon esitatakse hiljemalt kolmandal tööpäeval pärast reklaami paigaldamist.

Reklaami paigaldamine valla maale

  • Munitsipaalomandis oleva maa kasutamise eest määratakse eraldi tasu
  • Luba valla maale paigaldamiseks väljastatakse vallavalitsuse korraldusega

Munitsipaalomandis oleva maa kasutamise tasu määramise kord

 

Lisainfo: Rando Tännav, menetleb reklaamitaotlusi ja teeb reklaaminduse järelevalvet. Tel. 555 65073, e-post rando.tannav@rae.ee