Aaviku-Patika kergliiklustee on avatud

Möödunud nädalal lõppes Rae vallas Aaviku-Patika kergliiklustee rajamine, mille ehitustööd algasid juba veebruaris.

Rae vallavanem Mart Võrklaeva sõnul võtsid elanikud uue kergliiklustee aktiivsesse kasutusse niipea, kui asfalt maha sai, millest saab järeldada, et seda võimalust oli pingsalt oodatud. „Aaviku-Patika lõik on järjekordne teetähis suunal meie eesmärgini ühendada valla suuremad asumid ühtse kergliiklusteede võrgustikuga ning siduda seeläbi valla erinevad osad hästi toimivaks tervikuks. Nähes kuivõrd aktiivselt uut teelõiku kasutatakse võib öelda, et investeering on ennast igati õigustanud,“ rääkis Võrklaev.

Uus nelja kilomeetri pikkune lõik kulgeb Aaviku külast Patika viaduktini. Rae valla keskusega ühendab kahte asulat 2012. aastal rajatud kergliiklustee lõik, mis kulgeb Aavikult Jürini. Jalga- ja jalgrattatee ehitamise käigus paigaldati 12 228 m2 asfalti, istutati 655 kuuseistikut ja loodi kaks puhkekohta.

Lisaks on vallavanema sõnul kergliiklustee puhul oluline ka liiklusturvalisus, mis tänu vast avatud lõigule on piirkonnas taaskord suure sammu paremuse suunas liikunud. „Koos kergliiklusteega rajati Patika liiklussõlme Vaida suunal ka uus bussipeatus, mis loob ühistranspordi kasutajate ja koolilaste jaoks senisest turvalisemad liikumismarsruudid,“ tõi vallavanem näite.

Kergliiklustee projekteeris Teedeprojekt OÜ, ehitas Nordpont OÜ. Projekteerimiseks kulus 21 360 eurot ja ehitamisele kulus 656 000 eurot. Projekteerimise, maade võõrandamise ja ehitamise maksumusest 85% katab Euroopa Regionaalarengu Fond meetmest „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“. Meetme on väljatöötanud rahandusministeerium ja EAS.

 

Aaviku-Patika kergliiklustee ehitusleping sai allkirjad

1. veebruaril 2018 allkirjastasid Nordpont OÜ juhatuse liige Kalvi Krass ja Rae vallavanem Mart Võrklaev töövõtulepingu Aaviku-Patika kergliiklustee ehitamiseks. Lepingu alusel valmib uus kergliiklustee hiljemalt käesoleva aasta augustikuus.
 
Rajatava 4,3 km pikkuse ja 2,5 m laiuse valgustamata kergliiklustee ehitushinnaks kujunes koos käibemaksuga 703 080 eurot. Projekteerimisleping maksumusega 21 360 eurot allkirjastati 16. detsembril 2016, mille järgselt pidas vald läbirääkimisi 23 kinnistu omanikuga, et omandada kasutusõigus erakinnistutele kergliiklustee ehituseks. Kokku tasus vald kinnistuomanikele kasutusõiguste eest 28 000 eurot.
 
„Täname kõiki maaomanikke koostöö eest, tänu millele on võimalik alustada Aaviku-Patikakergliiklustee ehitusega ja tõsta seeläbi oluliselt piirkonna liiklusturvalisust," avaldas vallavanem Mart Võrklaev head meelt. „Aaviku-Patika kergliiklustee ehitus on ka oluline lõik liikumaks lähemale eesmärgile ühendada Rae valla suuremad asumid kergliiklusteevõrgustikuga ning luua täiendavaid võimalusi tervisespordi harrastamiseks," lisas vallavanem.
 
Koos kergliiklustee valmimisega ehitatakse Patikale Vana-Tartu mnt äärde Vaida suunal bussipeatus ning ehitatav kergliiklustee ühendatakse Patika viaduktilt tuleva jalakäijate teega, mis teeb koolilaste ja teiste ühistransporti kasutavate inimeste liikumise märgatavalt turvalisemaks.
 
Aaviku-Patika kergliiklustee valmib hiljemalt 2018. aasta augustikuu alguses.
 
Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng" ning Rae valla eelarvest. Meetme on välja töötanud rahandusministeerium ja EAS.

 

Sõlmiti leping kergliiklustee projekteerimiseks

15. detsembril 2016  sõlmiti hankel parima pakkumuse teinud Teedeprojekt OÜ-ga leping Aaviku-Patika jalg- ja jalgrattatee projekteerimiseks. Lepingu järgi peab töövõtja hiljemalt järgmise aasta juuni keskpaigaks tellijale üle andma valmis projekti, mis on aluseks kahte asumit ühendava kergliiklustee ehitamiseks 2017. aasta suvel - sügisel. Töö maksumus on 21 360 €

Rae vald kuulutas välja hanke Aaviku - Patika jalg- ja jalgrattatee projekteerimiseks

Alates 3. oktoobrist kuni 20.oktoober kell 10.00-ni (2016) on aktiivne hange Aaviku - Patika jalg- ja jalgrattatee projekteerimiseks. Hankedokumentatsioon on kättesaadav https://riigihanked.riik.ee/register/hange/178792

Projekteerida tuleb ligikaudu 4 kilomeetrit pikk kergliiklustee, mis hakkab ühendama Aaviku küla Patikaga.

Projektdokumentatsioon tuleb koostada kahes staadiumis: eskiis ja põhiprojekt.

 

Showing 4 results.