Abivahend

Abivahendi soetamine

Abivahend on toode või vahend, mille abil on võimalik erivajadusega ja puudega inimeste (sh laste) tegevusvõimet säilitada ja ennetada ning kompenseerida kahjustuste süvenemist. Vajalikeks abivahenditeks võivad olla näiteks lamatiste ennetamiseks mõeldud madratsid; mähkmed; reieproteesid; poti- ja dušitoolid; liikumisabivahendid nagu kargud, ratastoolid; kuulmisabivahendid jne. Abivahendite ostmine ja üürimine riigipoolse soodustusega on reguleeritud Sotsiaalkaitseministri määrusega

Määruse lisas on leitav abivahendite loetelu, kus on kirjas abivahendid koos hüvitamise tingimustega.

Abivahendid hüvitatakse

 • Lastele (kuni 18-aastased)
  • kellele on määratud puue. Kuni 18-aastased puudega lapsed saavad abivahendi soetamisel riigipoolset soodustust 90%. 
  • kellele ei ole määratud puuet, kuid on väljastatud eriarsti tõend abivahendi vajaduse kohta. Neil on riigipoolne soodustus 50%.
  • 16-17-aastastele, kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime. Neil on riigipoolne soodustus vastavalt abivahendite loetelule.
 • Tööealistele, kellel on kas:
  • osaline/puuduv töövõime;
  • töövõimetus alates 40%;
  • määratud puue.
 • Kuni 26-aastastele õppivatele puudega või osalise/puuduva töövõimega tööealistele. Neil on riigipoolne soodustus 90%.
 • Vanaduspensioniealistele. Neil on riigipoolne soodustus vastavalt abivahendite loetelule.

Abivahendi tõend

Abivahendi tõendil on märgitud, millist abivahendit isik vajab. Tõendi saamiseks tuleb pöörduda perearsti, eriarsti, tegevusterapeudi või füsioterapeudi poole. Abivahendi tõendit võib välja kirjutada ainult see terapeut, kes töötab rehabilitatsiooni meeskonna juures või tervishoiuteenust pakkuvas asutuses. Samuti võib abivahendi vajadus olla tuvastatud rehabilitatsiooniplaanis. See, kes konkreetsele abivahendile tõendi võib väljastada, sõltub abivahendist ja on leitav abivahendite loetelus.  Abivahendi tõendina ei sobi digiretsept. 

Isikliku abivahendi kaart

Kaardi saamiseks on kõige kiirem viis täita taotlus sotsiaalkindlustusameti kodulehel. Taotluse vormi tuleb  sisestada kaarti vajava inimese kontaktandmed ja kaardi kättesaamise postiaadress. Taotluse alusel väljastatakse isikule või tema lähedasele 3-5 päevaga isikliku abivahendi kaardi ning saadetakse postiga koju. Teiseks võimaluseks on isikliku abivahendi taotlemine klienditeeninduses kohapeal. 

Abivahendi soetamisel on võimalik põhjendatud juhtudel taotleda erisust, täites selleks erimenetluse taotluse.  Taotlus erisuse saamiseks tuleb esitada sotsiaalkindlustusametile enne abivahendi soetamist.