Teade Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Soodevahe-Muuga" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu kohta Tarbijakaitse ja Tehnilise...

Rail Balticu lõigu „Soodevahe-Muuga“ ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi avalik väljapanek ja avalik arutelu

Teade Rail Balticu raudteetrassi lõigu „Soodevahe-Muuga" ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise programmi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu kohta Tarbijakaitse ja Tehnilise...

2016. aasta novembris algatas vallavolikogu Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise, millega muudetakse kogu valla üldplaneeringut põhjaosas....

Rae valla põhjapiirkond saab üldplaneeringu

2016. aasta novembris algatas vallavolikogu Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise, millega muudetakse kogu valla üldplaneeringut põhjaosas....

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine on kinnitatud Rae Vallavolikogu 2016.aasta 15.november otsusega nr 171. Planeeringuga...

Volikogu algatas Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu koostamise

Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine on kinnitatud Rae Vallavolikogu 2016.aasta 15.november otsusega nr 171. Planeeringuga...

Rae vald on teinud Harju maakonnaplaneeringusse 2030+ ettepaneku pikendada trammitee Tallinna lennujaamast Jürini. Teatavasti saab järgmise aasta lõpus sõita trammiga lennujaamani ja seejärel...

Rae vald on huvitatud trammitee pikendusest Jürini

Rae vald on teinud Harju maakonnaplaneeringusse 2030+ ettepaneku pikendada trammitee Tallinna lennujaamast Jürini. Teatavasti saab järgmise aasta lõpus sõita trammiga lennujaamani ja seejärel...

27.oktoobril 2016 toimunud  Rae valla arengupäeva päevakava ja ettekanded   kell 13:00 s issejuhatus, moderaator Urmas Vaino Tervitused Maria Tiro , Jüri...

Rae valla arengupäev 2016

27.oktoobril 2016 toimunud  Rae valla arengupäeva päevakava ja ettekanded   kell 13:00 s issejuhatus, moderaator Urmas Vaino Tervitused Maria Tiro , Jüri...

Koos päikesepaisteliste ja soojade ilmadega on hoo sisse saanud tänavused teetööd ning erandiks pole ka Rae vald. Kuigi liikluskorralduse muudatused tekitavad eelkõige kohalikele elanikele...

Maanteeamet remondib kümneid kilomeetreid riigimaanteid

Koos päikesepaisteliste ja soojade ilmadega on hoo sisse saanud tänavused teetööd ning erandiks pole ka Rae vald. Kuigi liikluskorralduse muudatused tekitavad eelkõige kohalikele elanikele...

Vallavanem Mart Võrklaev märkis, et suuremaid asulaid ühendav kergliiklusteede võrgustik tagab oluliselt turvalisema ja ka aktiivsema liikumise asulate vahel ning laiendab tervisespordi...

Suuremad asulad ühendatakse ühtsesse kergliiklusteede võrgustikku

Vallavanem Mart Võrklaev märkis, et suuremaid asulaid ühendav kergliiklusteede võrgustik tagab oluliselt turvalisema ja ka aktiivsema liikumise asulate vahel ning laiendab tervisespordi...

Artikkel Rae Sõnumite 2015. aasta aprillinumbrist   Need ajad võiks nüüd igal pool olla seljataga, kus uusarendustes jäid valmisehitatud  majad aastateks kõrvuti tühjade...

Rae valla ruumiline areng jätkub selge visiooni järgi

Artikkel Rae Sõnumite 2015. aasta aprillinumbrist   Need ajad võiks nüüd igal pool olla seljataga, kus uusarendustes jäid valmisehitatud  majad aastateks kõrvuti tühjade...

Artikkel Rae Sõnumite 2015.aasta aprillinumbrist Peetri aleviku piirkonna arenguvisioon 27. veebruaril toimunud planeerimispäeva kokkuvõttena Peetris on toimunud väga kiired...

Planeerimispäeval kirja pandud ideed ja visioonid on aluseks nelja asumi ruumiliseks planeerimiseks

Artikkel Rae Sõnumite 2015.aasta aprillinumbrist Peetri aleviku piirkonna arenguvisioon 27. veebruaril toimunud planeerimispäeva kokkuvõttena Peetris on toimunud väga kiired...