« Назад

Rae vald ja Maanteeamet kuulutasid välja ühishanke Raeküla-Assaku kergliiklustee projekteerimiseks

9.veebruaril riigihangete registris välja kuulutatud hankes otsitakse töö teostajat ligi nelja kilomeetri pikkuse kergliiklustee projekteerimiseks Raekülast Assaku liiklussõlme rambini. Projekteerida tuleb bussipeatused ja ülekäigurajad ning ette näha valgustuse paigaldamine kergliiklustee äärde.

Hange “Rae küla jalg- ja jalgrattateede ehitusprojekti koostamine” on aktiivne 1. märtsini.

Planeeritav kergliiklustee hakkab kulgema Raeküla tee, Graniidi tee ja riigitee nr 1106 ääres ühendades Rae küla Assakuga.

Ühishange viiakse läbi toetudes oktoobris 2016 sõlmitud ühiste kavatsuste protokollile, mille eesmärk on omavahel kokku leppida vajalike tööde jaotus ja rahastamine. Hetkel on planeeritud ka ehitustööd koos Maanteeametiga käesolevasse aastasse.